ข่าวสารล่าสุด

2021.08.04

การจัดบ้าน

การจัดของภายในตู้เย็น 🥫 🍎 🧊

ตู้เย็นเราเป็นที่สะสมของวัตถุดิบหลายๆ อย่างในการทำอาหาร เพื่อให้สามารถถนอมอาหารได้นานขึ้นในความเย็น เนื่องจากอุณหภูมิบ้านเราเป็นอุณหภูมิที่ร้อน ซึ่งจะทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย

✨ วัตถุดิบในการทำอาหาร

✨ เครื่องปรุงรส

✨ น้ำดื่ม

✨ เครื่องสำอางบางชนิดที่ต้องใช้การควบคุมอุณหภูมิ

✨ ยารักษาโรคต่างๆ

เนื่องจากตู้เย็นเรานั้นเป็นที่ที่สามารถสร้างอุณภูมิที่เย็นทำให้การรวบรวมของสิ่งต่างๆนั้นต้องการการจัดวางเป็นอย่างมาก สิ่งของบางอย่างอาจไม่สามารถเก็บไว้ช่องของตู้เย็นบางช่องนั้นเช่น

ช่องแข็งหรือช่อง Freeze

เราสามารถเก็บอาหารโดยการซีลและปิดผนึกวัตถุดิบจำพวกเนื้อสัตว์ได้ทำให้ยืดอายุของเนื้อสัตว์บางชนิดได้ และตู้เย็นบางแบบสามารถทำให้เราทำน้ำแข็งได้จากช่อง Freeze ได้จากน้ำที่เรามี

ช่องธรรมดา

จะเน้นแช่ของที่ต้องการเก็บรักษาที่ไม่นาน เช่น อาหารปรุงสุกแล้วที่ต้องการการเก็บรักษาในระยะเวลาไม่นานๆมาก จำพวกกับข้าว เครื่องปรุง น้ำต่างๆ

ช่องเก็บผัก

ช่องนี้จะเป็นช่องสำหรับเก็บผักโดยเฉพาะ ช่องนี้จะเป็นช่องที่คุมอุณหภูมิและความชื้นโดยเฉพาะเพราะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บผักผลไม้

 

ตู้เย็นนั้นเป็นที่ที่ทุกคนเก็บสะสมอาหารที่คนภายในบ้านเก็บรักษา วัตถุดิบหลายๆ อย่างที่นำมาเก็บรักษาเพราะฉะนั้นตู้เย็นจะต้องมีการจัดวางและการเก็บรักษาที่ดีการเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดต้องใช้การเก็บรักษาที่เหมาะสมจะช่วยให้อาหารมีความสดใหม่และรักษารสชาติให้นานขึ้นอีกด้วย

ใครมีกำลังทรัพย์ที่จะลงทุนกับตู้เย็นที่มีช่องเก็บและฟังก์ชันที่หลากหลายสามารถลองที่จะซื้อมาใช้ ตู้เย็นรุ่นใหม่ราคาอาจจะแพงแต่ในระยะยาวจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และนอกจากจะเพิ่มความเป็นระเบียบให้กับบ้านของเราแล้วยังสามารถเก็บวัตถุดิบอาหารให้อย่างถูกสุขลักษณะและนานมากขึ้น ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการประหยัดไปได้อีกด้วย

ผู้เขียน คนสองล้อ

Go to top