ข่าวสารล่าสุด

2021.08.05

การจัดบ้าน

หนอนหนังสือต่างวัย จัดหนังสือยังไงดี 📚

หนังสือแน่นอนว่าสมาชิกในบ้านแต่คน คงมีประเภทหนังสือของตัวเองแตกต่างกันไป ดังนั้นคงไม่มีบ้านไหน ที่ไม่มีหนังสืออยู่ในบ้านเลย เราลองมาบอกเล่าวิธีการเก็บหนังสือของแต่ละช่วงวัย

หนังสือของน้องวัยอนุบาล 📘

บ้านนี้อาจจะมีหนังสือเกี่ยวกับเด็ก พัฒนาการของเด็ก นิทาน สมุดภาพ มุมหนังสือของบ้านนี้จะวางอยู่ในระดับที่ต่ำเหมาะสำหรับความสูงของเด็กๆ

หนังสือของวัยคอซอง จนถึง มหา’ลัย 📘

บ้านนี้หนังสือส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเรียน การและเกี่ยวข้องกับกาเรียนเป็นส่วนใหญ่ดังนั้น การจัดหนังสือเหล่านี้ส่วยใหญ่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ส่วนตัวของผู้เรียน เช่น ห้องนอน แยกเป็นหมวดหมู่วิชา ชั้นปีที่เหมาะสม

หนังสือของวัยทำงาน 📘

สำหรับวัยทำงาน หนังสือส่วนใหญ่เกี่ยวกับ การประสบความสำเร็จ แรงบันดาลใจ เกี่ยวกับการเล่นหุ้น หนังสือเกี่ยวกับงานที่สนใจหรือหนังสือที่สามารถพัฒนาความรู้ในสายอาชีพที่ทำอยู่ ซึ่งหนังสือเหล่านี้จะถูกวางหรือจัดเก็บอยู่ในห้อง หรือในโซนสำหรับการทำงานเมื่ออยู่บ้าน

ห้องรับแขกและห้องน้ำ ก็เป็นมุมนึงในบ้านที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนอาจจะมีหนังสือวางอยู่อย่างน้อย 1-2 เล่ม ค่ะ

 

เมื่อผ่านช่วงวัยต่างๆ แล้วหนังสือเหล่านั้นอาจจะจำเป็นน้อยลง ดังนั้นถ้าหากบ้านไหนมีหนังสือมากจนไม่รู้ว่าจะเก็บหนังสือเหล่านั้นไว้มุมไหนของบ้านแล้ว อาจจะลองพิจารณาเลือกใช้บริการ Self Storage อย่าง CloudRoom ดูก็ได้นะคะ เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ในบ้าน

ผู้เขียน : ฮูกแผ่นดินใหญ่

Go to top