ข่าวสารล่าสุด

2021.08.16

ข่าวสาร CloudRoom

ปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้บริการ Self-Storage

หลาย ๆ คนที่กำลังมองหาบริการ Self-Storage สำหรับใช้ในการเก็บของใช้ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นของที่ย้ายมาจากออฟฟิศ อุปกรณ์การออก Event อุปกรณ์หรือ Accessories ที่ใช้ในการเดินทางหรือท่องเที่ยว และสิ่งของต่าง ๆ ที่อยากจะนำไปเก็บไว้ที่ Self-Storage นั้น  วันนี้เราจะมาช่วยแนะนำปัจจัย หรือข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการ Self-Storage ว่ามีอะไรกันบ้าง

ราคา

แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือราคา เพราะคือเงินที่เราจะต้องจ่าย ในการพิจารณาเลือกใช้บริการ Self-Storage ราคาเป็นปัจจัยสำคัญมากอันดับแรก ๆ  เราจะต้องพิจารณาให้ดีว่าราคาที่เราจ่ายไปนั้นมีความสมเหตุสมผล และคุ้มค่ากับบริการที่เราจะได้รับหรือไม่ ก่อนอื่นเราควรตั้งงบประมาณของเราก่อน อาจจะพิจารณาจากจำนวนของที่เราจะนำไปเก็บว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ควรใช้พื้นที่ขนาดประมาณไหน และราคาน่าจะประมาณเท่าไหร่ที่โอเคสำหรับเรา เราอาจจะเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการหลาย ๆ ที่ เปรียบเทียบราคาต่อขนาดของพื้นที่ และสิ่งอำนวนความสะดวก บริการหรือคุณภาพที่เราคาดว่าจะได้รับจากผู้ให้บริการแต่ละราย และที่สำคัญคือส่วนลดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เ นอกจากนั้นอาจจะพิจารณาไปถึงเรื่องของเงินมัดจำล่วงหน้าในการทำสัญญาใช้บริการ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ค่าจัดส่ง เป็นต้น 

สถานที่ตั้ง

Location หรือสถานที่ตั้งของ Self-Storage เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ แต่ละบุคคลก็มี Location ที่สะดวกแตกต่างกันไป โดยอาจจะพิจารณาปัจจัยเช่น ระยะยางใกล้ หรือไกล อยู่ในใจกลางเมือง หรือนอกเมือง ระยะเวลาในการเดินทางเป็นอย่างไร สภาพการจราจรรถติดหรือไม่ สถานที่ในการจอดรถจะต้องเพียงพอ พื้นที่ภายในต้องมีความสะอาด และปลอดภัย เป็นต้น

ความสะดวกในการขนย้ายหรือนำของเข้า-ออก

ในขณะที่เราพิจารณาเลือก Location หรือสถานที่ตั้งของ Self-Storage แล้วนั้น อีกปัจจัยที่จะต้องพิจาณาต่อเนื่องคือ สถานที่ตั้งนั้น ๆ มีความสะดวกในการนำสิ่งของเข้าไปเก็บ หรือการนำส่งของออกมาเมื่อต้องการใช้งานหรือไม่ เช่น การเข้า-ออกสถานที่ได้ 24 ชั่วโมง การใช้ Key Card หรือ Pin Code ชุดเดียวกันในการเข้าถึงสถานที่ในการเก็บของ นอกจากนั้นยังอาจจะต้องมองไปถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนย้ายด้วยว่ามีเพียงพอสำหรับการใช้งานหรือไม่ หรือในปัจจุบัน ผู้ให้บริการอาจมีบริการจัดส่ง หรือ Delivery เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลับลูกค้าอีกด้วย แต่อาจจะต้องตรวจสอบถึงเงื่อนไขการให้บริการเนื่องจากอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น 

ความยืดหยุ่นของสัญญาการใช้บริการ

คำถามแรก ๆ ที่เรามักถามกับผู้ให้บริการเลยก็คือเรื่องของสัญญาการใช้บริการ เพราะในแต่ละบุคคลก็ความต้องการเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บสิ่งของที่แต่ต่างกันไป บางคนต้องการสถานที่จัดเก็บเพียงชั่วคราวในระยะเวลาสั้น อาจจะด้วยเห็นผลเรื่องของการย้ายบ้าน ย้ายออฟฟิศ Renovate บ้านใหม่ เป็นต้น แต่สำหรับบางคนก็มองหาที่เก็บของในระยะยาว หรือบางครั้งเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะใช้สถานที่ในการจัดเก็บนานเท่าไหร่ เบื้องต้นอาจจะเก็บสิ่งของในระยะสั้น แต่ก็อาจจะต่อสัญญาใช้บริการไปเรื่อย ๆ ซึ่งไม่มีความแน่นอน ดังนั้น การพิจารณาเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำสัญญาใช้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ อาจจะมองหาหรือเลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการที่ไม่มีสัญญาการใช้บริการขั้นต่ำ หรือไม่ผู้มัดสัญญาในระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น

ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม และ ช่องทางการชำระเงิน

ประตูบานแรกที่สำคัญมาก ๆ ในธุรกิจการให้บริการ คือช่องทางที่มีความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อสอบถาม ในฐานะผู้ที่กำลังมองหาผู้ให้บริการ Self-Storage แล้ว เราต้องการความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อ ช่องทางการสื่อสารจะต้องเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วทั้ง เว็บไซต์ โทรศัพท์ และ LINE, Facebook หรือ Social Media อื่น ๆ ที่สำคัญคือสามารถตอบคำถาม หรือแนะนำบริการต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ เวลามีปัญหาในการใช้บริการก็สามารถติดต่อได้ทันที สำหรับช่องทางในการชำระเงินนั้นก็จะต้องสะดวก หลากหลายและปลอดภัย 

ระบบรักษาความปลอดภัย

การที่เราจะนำสิ่งของไปเก็บไว้ที่ใดสักที่นั้น จะต้องมั่นใจว่าสถานที่ที่เราจะนำสิ่งของไปเก็บนั้นมีความปลอดภัย จะต้องมั่นใจได้ว่าของที่นำไปฝากนั้นจะต้องไม่สูญหาย หรือถูกโจรกรรม แน่นอนว่าเราจะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการแต่ละราย จะต้องคำนึงถึงเรื่อง Privacy Policy ไม่ใช่ใครก็สามารถเข้าถึงสิ่งของของเราได้ ระบบรักษาความปลอดภัยเช่น การมีระบบกล้องวรจรปิดทั้งรอบนอกและในตัวอาคารที่ใช้ในการจัดเก็บ ระบบการเข้า-ออก ที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Key Card , Pin Code ในการเข้าถึงสถานที่ เป็นต้น

เมื่อได้พิจารณาจากปัจจัยหรือข้อควรพิจารณาในการใช้บริการ Self-Storage ข้างต้นแล้ว เชื่อว่าผู้อ่านจะสามารถเลือกผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องของราคาที่สมเหตุสมผล สามารถนำสิ่งของเข้าไปเก็บไว้ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก และมีความปลอดภัยปลอดภัย มีความสะดวกในการนำสิ่งของเข้า-ออก ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามและช่องทางในการชำระเงิน และมีความมั่นใจได้ว่าสิ่งของที่นำไปเก็บไว้นั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในสถานที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และสามารถสร้างประสบการณ์ในการที่ดีในการใช้บริการ Self-Storage ได้

ผู้เขียน  :  blume

Go to top