ข่าวสารล่าสุด

2021.09.02

สิ่งแวดล้อม

ของดีๆจะทิ้งกันทำไมมาช่วยกันลดทรัพยากรกันดีกว่า EP.02

Reduce หรือการลด

เพราะถ้าเราลดก็จะช่วยให้มันไม่ล้นหรือเหลือจนเกินใช้หรือการที่เราลดของใช้ ลดของเสียจากพวกโรงงานอุตสาหกรรม ลดการใช้ของที่สิ้นเปลือง เพื่อที่จะลดขยะของเสียให้ได้มากที่สุดถ้าลดขยะได้มากที่สุดมันก็จะช่วยส่งผลให้เราเสียทรัพยากรได้มาก ซึ่ง Reduce เป็นวิธีที่ดีที่สุดได้ประสิทธิภาพมากที่สุดและยังง่ายที่สุดอีกด้วย เช่นการที่เรากินอาหารจนหมด ไม่เหลือขยะเน่าเสียอันทำให้เกิดมลภาวะที่ไม่ดีได้ ในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีแคมเปญ อย่างการลดใช้ถุงพาสติกมาใช้ถุงผ้า หรือซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆ ก็หยิบใส่ถุงผ้าเลย

Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่

คือการนำของเสียหรือวัสดุที่ใช้โดยนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปหรือการนำของที่เสียมาทำให้มีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิมเพื่อให้ได้วัตถุดิบใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้กระบวนการ Recycle โดยผ่านกระบวนการนำของเสียมาผ่านการบำบัดทางเคมีเพื่อให้ได้สารเคมีที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือเท่าเทียมของเดิม โดยที่สามารถนำมาใช้ทดแทนของใหม่ได้ โดยมีความสำคัญของการจำแนกประเภทเพื่อนำไปแปรรูปได้อย่างเหมาะสมและช่วยในการจัดการของเสียที่ดียิ่งขึ้น แม้ว่าสิ่งที่สามารถนำมา Recycle อาจจะไม่ได้มากพอแต่ก็ดีกว่าการที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ หรือการเผา ฝังกลบที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไร การRecycle ยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยและเราควรใส่ใจถึงระบบการจัดการของเสียการแยกประเภทของเสียที่ถูกต้องด้วย

ผู้เขียน : คนสองล้อ

Go to top