ข่าวสารล่าสุด

2021.09.09

ท่องเที่ยว

จัดกระเป๋าเดินทางง่ายๆเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น Ep.03

9.ซัก-อบระหว่างทริป

หากมีการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานาน การที่เราแวะซักผ้าระหว่างทางอาจจะทำให้คุณลดการจัดเตรียมเสื้อผ้าไปได้เยอะและยังทำให้คุณคล่องตัวในการเดินทางไปได้อีกด้วยโดย อาจจะซักจากเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหรือการซักผ่านบริการของโรงแรมหรือโฮสเทล ส่วนใหญ่บางโรงแรมจะมีบริการนี้อยู่แล้ว

10.ของสำคัญหรือเสื้อผ้าชิ้นโปรดถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้

การที่เราจัดกระเป๋าทุกครั้งนั้นต้องคิดเผื่อไว้ เราอาจจะลืมหรือกระเป๋าอาจจะหายระหว่างทางได้ เพราะแบบนั้นการที่เรานำเสื้อผ้าชุดโปรด หรือเครื่องประดับสำคัญอาจจะหายไปพร้อมกับกระเป๋าไปได้ ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นขนาดนั้นเก็บไว้ที่บ้านน่าจะดีกว่า

11.เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ๆ ใส่ขึ้นเครื่องน่าจะดีกว่า

หากคุณต้องการประหยัดพื้นที่และไปในที่ที่มีอากาศหนาวจึงอาจจะเสื้อกันหนาวขนาดใหญ่ทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่อย่างมากในกระเป๋า การที่เราใส่เดินทางไปเลยน่าจะเป็นการประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าเดิมเยอะแล้วเราเอาพี่ที่ที่มีเหลือไปใส่ของชิ้นอื่นน่าจะดีกว่า

ผู้เขียน : คนสองล้อ

Go to top