ข่าวสารล่าสุด

2021.09.28

สิ่งแวดล้อม

วิธีการเก็บรักษาพืชสมุนไพร

การเก็บรักษายาสมุนไพร เป็นหนึ่งปัญหาของการเก็บรักษา การเก็บรักษาโดยกรรมวิธีจากการแปรสภาพเป็นยา โดยการตากแห้ง การทำเป็นลูกกลอน หรือการบด การอบ ที่เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา และหนอน เป็นอย่างมาก ต้องเก็บสมุนไพรในที่แห้ง และไม่อับชื้น จะได้คงความสภาพของยาไว้ได้นาน มักจะมีปัญหาในการเก็บยาสมุนไพร หากเก็บรักษาไม่ได้คุณภาพ ก็จะเกิดสีและกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป และจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพ ไม่ออกฤทธิ์ อย่างเต็มที่ เนื่องจากตัวยาได้หมดคุณภาพไปแล้ว

1. ควรเป็นสถานที่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก และเย็น ที่ไม่อับชื้น เพื่อขับไล่ความชื้นที่อาจจะก่อให้เกิดเชื้อราในตัวสมุนไพรได้

 

2. ยาสมุนไพรจะต้องแห้ง ไม่เปียกชื้น ควรจะนำยาสมุนไพรมาตากแดดสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเชื้อรา

 

3. แบ่งตามประเภทของยา เพื่อที่จะหยิบใช้ ได้ง่ายและสะดวก

 

4. ควรตรวจความเรียบร้อยในการเก็บรักษา เพื่อป้องกันอย่าให้แมลงหรือสัตว์ ต่างๆ เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

 

ผู้เขียน : Sugar is my middle name

Go to top