ข่าวสารล่าสุด

2021.10.01

ข่าวสาร CloudRoom

วิธีการคิดราคาในการฝากเอกสารบัญชีไว้กับ CloudRoom

ในการคำนวณราคาสำหรับการฝากสิ่งของ หรือเอกสารบัญชีต่าง ๆ กับ CloudRoom นั้น ใช้หลักการคิดราคาตามปริมาตรของ ๆ สิ่งนั้น โดยใช้ความกว้าง x ความยาว x ความสูง จะได้หน่วยออกมาเป็น ลูกบาศก์เซ็นติเมตร คำนวณออการเป็น Cell โดยการหารด้วย 1,000 แล้วจึงคูณด้วยราคา โดยขอยกตัวอย่างขั้นตอนในการคำนวณในกรณีที่ใช้กล่องในการเก็บเอกสารบัญชีดังนี้

1.วัดขนาดของกล่องที่ใช้เก็บเอกสารบัญชี เพื่อกคำนวนปริมาตรของกล่อง โดย วัดความกว้าง ความยาว และความสูง ดังรูป 

 

2.เมื่อได้ขนาดของกล่อแล้ว ให้นำมาคำนวณหาปริมาตรขอกล่องโดย  ความกว้าง x ความยาว x ความสูง = 45 x 34 x 35 จะได้เท่ากับ 53,550 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร จากนั้นคำนวณเป็น Cell โดยการหารด้วย  1,000 จะเท่ากับ 54 Cell 

 

3.คำนวณราคาโดย 1 Cell เท่ากับ 3 บาท ดังนั้น กล่องขนาด 54 Cell จึงมีราคา 54 x 3 = 162 บาท ต่อการฝาก 1 กล่อง ต่อ 1 เดือน

 

 

กล่องขนาดมาตรฐานของ CloudRoom (54 Cell) นั้น จะเก็บเอกสารบัญชีได้เท่าไหร่ 

 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ  กล่องมาตรฐาน CloudRoom ขนาด 54 Cell นั้น สามารถจัดเก็บแฟ้มเอกสารขนาด King Size หรือ สันแฟ้มกว้าง 3 นิ้ว ได้ 5 แฟ้มต่อ 1 กล่อง ดังรูป

 

 

ถ้าจะลองคำนวณราคาคร่าว ๆ ว่าจัดเก็บเอกสารบัญชีไว้ที่ CloudRoom จะมีราคาสักเท่าไหร่นั้น ก็ให้เริ่มจากการวัดขนาดของกล่องที่ใช้เก็บเอกสารตามวิธีที่ได้แจ้งข้างต้น แล้วคูณด้วยจำนวนกล่องทั้งหมด ก็จะออกมาเป็นค่าบริการต่อเดือน 

หรือสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเอกสารบัญชีระยะยาว ทาง CloudRoom ก็มีโปรโมชั่นพิเศษในการจัดแพ็คเกจค่าบริการรายเดือนสำหรับจัดเก็บเอกสารบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แพ็จเกจเริ่มต้นที่เดือนละ 900 บาท สามารถฝากเอกสารบัญชีได้ถึง 400 Cell หรือคิดง่าย ๆ ก็คือ กล่องมาตรฐาน CloudRoom 54 Cell จำนวน 8 กล่อง พร้อมบริการจัดส่งฟรี 1 ครั้งต่อเดือน 

สำหรับข้อมูลแพ็คเกจเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่างนี้ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ CloudRoom ได้ทุกช่องทาง

*ราคาดังกล่าวรวมส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาใช้บริการแพ็คเกจรายเดือนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป

*ขนาดของกล่องที่ใช้คำนวณข้างต้นเป็นกล่องขนาดมาตรฐานของ CloudRoom ขนาด กว้าง 45 ซม. ยาว 34 ซม. สูง 35 ซม.

*ขนาดกล่องมาตรฐาน CloudRoom คิดเป็น 50 Cell

*โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป บริการรับ-ส่งฟรี 1 ครั้งต่อเดือน

*ค่าบริการรายเดือนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการทำลายเอกสาร

ฝากเอกสารบัญชีไว้กับ CloudRoom ได้อย่างปลอดภัย ครบ จบ ในที่เดียว

 

ผู้เขียน : blume

Go to top