ข่าวสารล่าสุด

2021.10.19

การดูแลรักษาและการใช้งาน

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

 

คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต่างๆมากมายแต่วันนี้แอดมีเรื่องของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์มาเล่าให้ฟังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์หลายชนิด

-HDD (Hard Disk)


เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบจานหมุนที่สามารถไว้ใจได้มากกว่า แบบ Solid State Drive โดยที่ Hard Disk นั้นจะเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันโดยที่ HardDisk นั้นจะมีราคาที่ต่ำกว่า Solid State Drive อย่างมากเนื่องจากมีขนาดของความจุที่สูงกว่าและราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีข้อเสียในเรื่องของการสั่นสะเทือน และอุณภูมิที่สูงมักจะทำให้ HardDisk นั้นเกิดความเสียหาย แต่อยากไรก็ตามก็จะมีข้อดีมากกว่า Solid State Drive ในเรื่องของการกู้ข้อมูลที่สามารถทำได้ในห้อง  Lab ซึ่งอาจจะเป็นอีกตัวเลือกในการที่ปัจจุบันยังมีการใช้งานแบบ HardDisk อยู่


-SSD (Solid State Drive)


เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนที่ จึงสามารถ อ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วกว่า อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบจานหมุน คอมพิวเตอร์ แลปท๊อปหรือแท๊ปเล็ตส่วนใหญ่มักใส่ Solid State Drive  มาให้ล่วงหน้าแทนที่จะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบจานหมุนเพราะ Solid State Drive นั้นเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าทำให้เร่งการทำงานแอป และเร่งเวลาการเปิดเครื่องของคอมพิวเตอร์ ข้อดีของ Solid State Drive คือการทำให้เข้าถึงไฟล์ต่างๆได้เร็วกว่า เร่งการทำงานของโปรแกรมต่างๆภายในเครื่อง และช่วยในการบูทเครื่อง แต่อาจจะมีข้อเสียในเรื่องความจำบวกกับราคาที่สูงกว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบจานหมุนมากพอสมควร และเมื่อเสียแล้วจะไม่สามารถกู้ข้อมูลได้
Solid State Drive นั้นจะมีน้ำหนักกว่า HardDisk และมีการใช้พลังงานที่น้อยกว่าแต่ HardDisk ยังมีการใช้งานในสถาบันขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร หรือศูนย์ข้อมูล เพราะราคาต่อหน่วยความจุนั้นต่ำกว่า Solid State Drive เพราะสถาบันต่างๆนั้นจะต้องจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาล ต้นทุนจึงเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณ ถ้าคุณมี Solid State Drive หรือ HardDisk ที่ไม่ได้ใช้ก็นำมาฝากกับ CloudRoom ของเราได้

 

ผู้เขียน : คนสองล้อ

Go to top