ข่าวสารล่าสุด

2021.11.10

ข่าวสาร CloudRoom

ฝากของที่ CloudRoom มีอะไร Free!! บ้าง

Free Deposit

ใช้บริการฝากของกับ CloudRoom ไม่ต้องจ่ายเงินไม่จำ

Free Price Estimate

ผู้ใช้บริการสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเองผ่าน Website ของ CloudRoom หรือ Mobile Application ได้ สะดวกรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย

Free Onsite Quotation

ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ CloudRoom เข้าไปประเมินราคาหน้างานได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

Free Delivery

ช่วงนี้ทาง CloudRoom มีโปรโมชั่น ในการ Picku up ของให้ลูกค้าฟรีถึงบ้าน และในกรณีที่ลูกค้าใช้แพ็คเกจรายเดือนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จะได้รับสิทธิในการให้บริการ Pick up และ Return สูงสุด 4 ครั้งต่อเดือนฟรี 

Free CloudRoom Standard Box and Packing Equipment

CloudRoom มีกล่อง Carton Box ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน พร้อมอุปกรณ์การหีบห่อ เช่น Bubble กันกระแทก พลาสติก Wrapping ห่อสิ่งของ เทปกาว และอื่น ๆ บริการลูกค้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

Free Insurance

ในการฝากของกับ CloudRoom นั้น เรารับประกันความเสียหายโดยธรรมชาติอันเกิดจากการขนย้ายและจัดเก็บที่มาจากความรับผิดของทางบริษัทฯ โดยวงเงินรับประกันสิ่งของสูงสุดไม่เกินชิ้นละ 3,000 บาท ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ผู้เขียน : blume

Go to top