ข่าวสารล่าสุด

2021.12.09

การดูแลรักษาและการใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการใช้พาเลทอย่างสมบูรณ์แบบ

1. วางพัสดุซ้อนกัน

การวางซ้อนกันจะทำให้มีความแข็งแรงมากที่สุด หากพัสดุเป็นของแข็ง คุณสามารถวางซ้อน ‘ในรูปแบบการก่ออิฐ’ เพื่อเพิ่มความมั่นคง

  1. ห้ามวางพัสดุยื่นออกมา

สินค้าควรจะมีขนาดพอดีกับพาเลทโดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาเกินขอบ ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับให้มีส่วนที่ยื่นออกนอกพาเลทได้ แต่จะเป็นการดีหากสินค้ามีขนาดพอดีกับพาเลทเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย

 

  1. พยายามวางให้ได้ระนาบ

พื้นผิวด้านบนที่ได้ระนาบจะมีความแข็งแรง กะทัดรัด วางซ้อนกันได้ พาเลทที่ไม่สามารถวางซ้อนได้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

  1. รัดหรือห่อพัสดุ

รัดหรือห่อพัสดุให้เข้าที่บนพาเลทด้วยสายรัดและ/หรือวัสดุห่อ การห่อควรรวมถึงพาเลทด้วย

 

ผู้เขียน : Sugar is my middle name

Go to top