ข่าวสารล่าสุด

2022.01.24

การดูแลรักษาและการใช้งาน

แก้ปัญหากลิ่นรบกวนในตู้เย็น

ไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ตู้เย็นของเรานั้นจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์มารบกวน เพราะถ้าเราดูแลรักษาหรือป้องกันไม่ดีพอ วันนี้เราลองมองหาวิธีง่ายๆหรือสิ่งใกล้ตัวมาช่วยแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวนเหล่านั้นดู

 

เก็บอาหารให้มิดชิด

ก่อนนำอาหารเข้าแช่ ในตู้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด หรือ อาหารที่ปรุงสุกแล้ว ก่อนนำเข้าตู้เย็นต้องจัดให้อยู่ในภาชนะจัดเก็บที่ค่อนข้างมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นของอาหารเหล่านั้น

การใช้ถ่าน

หลายๆ บ้านเลือกที่จะใช้ถ่านใส่แก้วสัก ก้อน – 3 ก้อน แล้ววางไว้ในตู้เย็นเพื่อชวยในการดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็น

ทำความสะอาดตู้เย็นอยู่เสมอ

การทำความสะอาดตู้เย็น ควรทำอย่างน้อยเดือนละ  1-2 ครั้ง เพื่อให้ตู้เย็นของเราสะอาดอยู่เสมอ

 

ใครที่มีวิธีทำความสะอาดหรือดูแลรักษาตู้เย็นที่บ้านด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้ อย่าลืมมาแนะนำกันนะคะ

 

ผู้เขียน : ฮูกแผ่นดินใหญ่

Go to top