ข่าวสารล่าสุด

2022.02.07

การดูแลรักษาและการใช้งาน

เลือกรถเข็นแต่ละแบบให้เหมาะกับงานขนย้าย

รถเข็นเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือที่สามารถใช้ได้ในทุกธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้ในโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า เพราะจะเหมาะสำหรับการใช้เพื่อทุ่นแรง และทุ่นเวลา ทั้งยังสามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขนย้ายสิ่งของ โดยจะมีหลากหลายประเภทในท้องตลาดว่าควรใช้งานแบบไหน


รถเข็นของทั่วไป

โดยจะมีลักษณะเป็น 4 ล้อ มีด้ามจับหรือราวจับจะติดอยู่กับฐานใช้งานง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับขนสิ่งของทั่วไป ทุ่นแรงและเพิ่มความคล่องตัวในการขนย้ายได้เป็นอย่างดีโดยนิยมใช้ ในการขนย้ายกล่องกระดาษ หรือพัสดุในคลังสินค้าหรือโรงงาน

 


รถเข็นทรงสูง

จะมีลักษณะเป็นตะแกรงปิดสูงปิดล้อมทั้ง 4 ด้าน โดยบางชนิดจะมีช่องแบ่งสำหรับขนย้ายหรือจัดเก็บโดยแยกเป็นหมวดหมู่ เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขนย้ายในปริมาณมากๆ

 


รถเข็นทรงสูง 2 ล้อ

เป็นรถเข็นยอดนิยม ใช้งานได้คล่องตัวกว่าด้วยขนาดที่เล็กและเบา สามารถขนย้ายสิ่งของในที่แคบๆ ได้และยังสามารถรับน้ำหนักได้มาก


การพิจารณาก่อนเลือกใช้งานก็มีผลทั้งในระยาวและยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานทั้งในด้านต่างๆให้มีประโยชน์สูงสุดได้ โดยขึ้นอยู่กับสิ่งของที่ต้องขนย้ายลักษณะทางกายภาพและสภาพของพื้นที่ในการใช้งาน

ผู้เขียน : คนสองล้อ

Go to top