ข่าวสารล่าสุด

2022.02.28

ข่าวสาร CloudRoom

Storage On Demand คืออะไร

โดยปกติแล้ว หากเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของที่นาน ๆ จะนำออกมาให้ หรือ จัดเก็บสิ่งของชั่วคราวเวลาย้ายบ้านหรือ Renovate บ้านใหม่ เรามักจะใช้บริการเช่าห้องในการจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดของพื้นที่แตกต่างกันไปตามปริกมาณสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ

Storage On Demand ก็คือบริการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของเช่นกัน แต่มีลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากบริการ Self-Storage ตัวไป หลัก 3 ข้อดังนี้

1. Store by Item

 

 

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น Self-Storage โดยทั่วไปนั้นเป็นบริการให้เช่าห้องในการจัดเก็บสิ่งของ ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก 1-2 ตารางเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ 40-50 ตารางเมตร แต่สำหรับ Storage On Demand นั้น ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นที่จะต้องเช่าเป็นห้อง ไม่ต้องกังวลเรื่องของขนาด เพราะ Storage On Demand จะคิดค่าบริการเป็น By Item ตามขนาดของสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ เก็บเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น

2. Door to Door Service

 

 

ในการใช้บริการ Self-Storage ทั่วไป ผู้ใช้บริการจะต้องนำสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บมายังห้องหรือ Storage ด้วยตนเอง แต่สำหรับ Self-Storage On Demand นั้น ผู้ใช้บริการไม่ต้องนำสิ่งของมาจัดเก็บที่ Storage ด้วยตัวเอง แต่สามารถใช้บริการ Delivery คือให้พนักงานเข้ามารับสิ่งของถึงที่บ้าน แล้วนำไปจัดเก็บให้ยัง Storage

 

3. Manage Item by Mobile Application

 

 

สำหรับการให้บริการ Self-Storage ในรูปแบบ On Demand ของ CloudRoom นั้น ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการ Storage ได้ด้วยตัวเอง สามารถเพิ่ม หรือลด Item ที่จัดเก็บได้อย่างอิสระ ผ่าน Mobile Application สะดวกรวดเร็วในการส่งคำขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับสิ่งออก หรือต้องการนำสิ่งของออกมาใช้งานก็สามารถทำรายการได้ทันที ตรวจสอบ Item หรือสิ่งของที่จัดเก็บได้ราว Self-Storage In Your Hand …

สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อทดลองประเมินราคาได้เลย

ผู้เขียน : blume

Go to top