ข่าวสารล่าสุด

2022.04.25

Tips and Tricks

How to ดูแลรักษากระเป๋าหนังให้อยู่ได้นาน

กระเป๋าหนังใบโปรดที่ซื้อมาการที่จะใช้ให้คุ้มค่าอาจจะต้องรู้วิธีดูแลและรักษากันหน่อยโดยวิธีง่ายๆดังนี้

  1. เก็บให้อยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงความร้อนหรือแดดแรงๆ
  2. สร้างพื้นที่ว่างในการจัดวางกระเป๋าแต่ละใบให้ห่างกันไม่งั้นอาจจะทำให้สีนั้นตกใส่กันได้
  3. การพันผ้าในบริเวณที่จับหรือถือบ่อยๆเพื่อลดความเสียหายจากการจับหรือถือบ่อยๆ
  4. ควรเก็บใส่ถุงหรือกล่องเพื่อให้ลดการดูแลรักษาได้มากขึ้น
  5. เมื่อเก็บไว้นานอาจจะมีการส่งไปทำสปากระเป๋าบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อการดูแลที่มากขึ้น

ผู้เขียน : คนสองล้อ

Go to top