ข่าวสารล่าสุด

2022.04.30

ข่าวสาร CloudRoom

Fix Cell คืออะไร

ก่อนหน้านี้ เราทำความรู้จักเกี่ยวกับแพ็กเกจหรือค่าบริการของการฝากหรือจัดเก็บของกับ CloudRoom ไปแล้ว วันนี้เราจะมาดูกันว่า สิ่งของบางอย่างที่ CloudRoom กำหนดให้มีจำนวน Cell ให้คงที่หรือ Fix Cell

Fix Cell คืออะไร

โดยปกติก CloudRoom จะคำณวนจำนวน Cell จากขนาดของสิ่งของชิ้นนั้นๆ โดยการวัดขนาดของความยาวความกว้างและความสูง เพื่อนำมาคำณวนค่าบริการ  แต่ Fix cell จะถูกกำหนดจำนวน Cell ไว้ตามสิ่งของประเภทนั้นซึ่งทำให้สะดวกต่อการคำณวนมากขึ้น

สิ่งของประเภทใดบ้างที่ CloudRoom กำหนด จำนวน Cell ไว้ ?

กล่อง  CloudRoom Box size  M

กล่องกระดาษ CloudRoom size M มีขนาดเท่ากับ  34x35x45 เซนติเมตร =  53,550 ตารางเซนติเมตร เมื่อนำมาคำณวนเป็นจำนวน Cell จะได้เท่ากับ 54 Cell  แต่เมื่อ CloudRoom size M ถูกกำหนดให้การจัดเก็บของด้วยกล่องใบนี้จะมีจำนวน Cell เป็น 50 Cell

กล่อง  CloudRoom Box size  M   =  50 Cell

ดังนั้น 1 เดือน ค่าบริการ = 150 บาท

กล่อง  CloudRoom Box  size  L

กล่องกระดาษ CloudRoom size M มีขนาดเท่ากับ  40x60x40 เซนติเมตร =  96,000 ตารางเซนติเมตร เมื่อนำมาคำณวนเป็นจำนวน Cell จะได้เท่ากับ 96 Cell  แต่เมื่อ CloudRoom size M ถูกกำหนดให้การจัดเก็บของด้วยกล่องใบนี้จะมีจำนวน Cell เป็น 80 Cell

กล่อง  CloudRoom Box size  L   =  80 Cell

ดังนั้น 1 เดือน ค่าบริการ = 240 บาท

เสื้อ

 

ไม่ว่าว่าจะนำเสื้อ ชุดครุย เสื้อโค้ท กางเกงขายาว ขาสั้น หรือเสื้อผ้าชุดทำงานประเภทต่างๆมาจัดเก็บ จะถูกกำหนดจำนวนCell ต่อชิ้น เท่ากับ   30 Cell

 

เสื้อ   =  30 Cell

ดังนั้น 1 เดือน ค่าบริการ = 90 บาท

กล่องแขวนเสื้อ

 

กล่องแขวนเสื้อขนาด 60 x 60 x 125 เซนติเมตร = 450,000 ตารางเซนติเมตร  เมื่อนำมาคำณวนเป็นจำนวน Cell จะได้เท่ากับ 450 Cell  แต่เมื่อกล่องแขวนเสื้อขนาดดังกล่าว ถูกกำหนดให้กล่องใบนี้จะมีจำนวน Cell เป็น 100 Cell

*กล่องแขวนเสื้อนี้จะสามารถแขวนเสื้อได้สูงสุด 10 ชุด หากเราต้องการจัดเก็บเสื้อตั้งแต่ 4 ชุดขึ้นไป การเลือกใช้กล่องแขวนเสื้อ ในการจัดเก็บก็เหมาะสมกว่า

กล่องแขวนเสื้อ = 100 Cell 

กระเป๋าเดินทางขนาด carry-on

กระเป๋าเดินทางที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้นั้น จะมีขนาดโดยประมาณ 115 cm หรือ ที่มีขนาด  55x 40x 25 เซนติเมตร = 55,000 ตารางเซนติเมตร  = 55Cell CloudRoom จึงมีการกำหนด Fix cell ของกระเป๋าเดินทางอยู่ที่  30 Cell

กระเป๋าเดินทางขนาด carry-on = 30 Cell 

กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่กว่า carry-on

กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด carry on หรือ ขนาดที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ โดยมีขนาดประมาณ 50x30x80 เซนติเมตร= 120,000 ตารางเมตร เท่ากับ 120 Cell  แต่ CloudRoom ได้มีการกำหนด Fix cell  ของกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่กว่า carry on เท่ากับ  90 Cell

ถุงกอล์ฟ

ถุงกอล์ฟ จะถูกกำหนดไว้ ที่ 90 Cell  โดยปกติถุงกอล์ฟที่มีขนาด 30x40x130 เซนติเมตร = 156,000 ตารางเซนติเมตร หรือ 156 Cell  ดังนั้นจะถูกคิดจำนวน Cell เพียง 100 Cell

หนังสือ

หนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทใดหรือ ขนาดเท่าใด  จะถูกกำหนด Fix cell เป็น  3 Cell ต่อหนังสือ 1  เล่ม

Go to top