ข่าวสารล่าสุด

2022.05.10

ข่าวสาร CloudRoom

CloudRoom จับมือทางธุรกิจกับ JWD Store It!

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามที่ได้ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับทาง JWD Store it! ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์รายใหญ่ของเมืองไทยไปแล้วนั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ JWD Store It!

 

พันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบใด

การร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง CloudRoom x JWD สามารถเกิดขึ้นได้ในฐานะการทำงานร่วมกันของแบรนด์ แนวคิดของ CloudRoom ยังคงเหมือนเดิม แต่การให้บริการของ CloudRoom x JWD จะเป็นการให้บริการจัดเก็บสิ่งของที่สามารถทำได้บนสามร์ทโฟน โดยที่ CloudRoom x JWD  จะเป็นช่องทางสำหรับการสั่งจอง ร้องขอจำนวนกล่องล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งกล่องไปยังผู้ใช้บริการเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกและง่ายดายมากขึ้น

นอกจากนี้สิ่งของที่ต้องการจัดเก็บหรือฝากไว้นั้น จะถูกนำไปจัดเก็บยังสถานที่ของ JWD store it! ซึ่งมี 5 สาขาในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและดึงดูดใจให้กับผู้ใช้บริการที่เรายังเข้าถึงได้ยากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ผู้ใช้บริการชาวญี่ปุ่นก็สามารถใช้บริการนี้ได้

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการผ่านเวปไซต์ด้านล่างนี้

https://jwd.cloudroom.me/en/

ค่าบริการ

การตั้งราคาค่าบริการจะคล้ายกับ CloudRoom คือ คำณวนจากขนาด 10 เซนติเมตร  x 10 เซนติเมตร x  10 เซนติเมตร   = 1000 ตารางเซนติเมตร  เป็น 1 Cell และกำหนดแพ็กเกจรายเดือน

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการกล่องทั้งหมด 5 ประเภท ที่ถูกจัดเตรียมโดย JWD Store it!

 

 

จะใช้บริการได้อย่างไร

ในกรณีที่จัดเก็บเฉพาะสิ่งของที่เป็นกล่องลังกระดาษ ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องทำรายการ request การออกไปประเมินราคา โดยผู้ใช้บริการสามารถทำสิ่งต่างๆผ่านเวปไซต์ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสิ่งของทั้งหมดจากแอพพลิเคชั่นได้ และสามารถนำสิ่งของที่จัดเก็บออกได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หากจำนวน Cell จากแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกคงเหลือ ยังสามารถนำสิ่งของเข้ามาจัดเก็บได้ซึ่งสามารถนำสิ่งของอื่นที่นอกเหนือจากกล่องมาฝากได้

 

 

 

 

การบริการในอนาคตที่คาดหวัง

ในอนาคตเราวางแผนที่จะรวมมือกับ JWD คอนโดมิเนียม และแพลตฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวของกับรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อให้ CloudRoom ได้เข้าไปใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมากขึ้น

นอกจากนี้ทาง JWD จะเริ่มให้บริการจัดเก็บไวน์ และให้ความสำคัญกับการควบคุมอุณหภูมิที่ใช้จัดเก็บไวน์อย่างเคร่งครัด และ พัฒนาตู้นิรภัยสำหรับการเก็บเอกสารสำคัญละสินค้าที่มีมูลค่า ที่ทาง JWD กำลังดำเนินการในขณะนี้

เรากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อให้ CloudRoom สามารถใช้งานได้สะดวกและผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย ในอนาคตอย่างแน่นอน

Go to top