ข่าวสารล่าสุด

2022.06.04

ข่าวสาร CloudRoom

บอกลาเอกสารกองโต เมื่อถึงเวลาต้องทำลายได้ง่ายๆ

 

หลายๆ บริษัทจะมีช่วงเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากนั้นจึงจะสามารถทำลายเอกสารเหล่านั้นได้ แต่ละบริษัท แต่ละองค์กร อาจจะมีสถานที่สำหรับจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการมองหา Storage หรือ สถานที่รับฝากก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ซึ่งการเลือกใช้ Storage  หรือสถานที่ฝากแบบเดิมคือ ฝากไว้อีกที่หนึ่ง เมื่อต้องทำลายเอกสารก็ต้องนำเอกสารเหล่านั้นออกมาเพื่อส่งไปทำลายอีกที่หนึ่ง แต่ตอนนี้เราไม่สามารถลดปัญหา ลดขั้นตอนตรงนั้นออกไปได้ เมื่อเลือกใช้บริการจัดเก็บเอกสารไว้กับ CloudRoom Self Storage

CloudRoom Self Storage  ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเริ่มนำเอกสารของบริษัทมาจัดเก็บ และยังมีให้บริการด้านการรับทำลายเอกสารด้วย โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเอกสารที่จะให้เรานำไปทำลายได้ผ่าน web application ของเราได้เลย

ค่าบริการสำหรับการฝากเอกสาร

CloudRoom Self Storag ได้ออกแบบค่าบริการให้ได้เลือกใช้ตามปริมาณเอกสารที่ผู้ใช้บริการต้องการจัดเก็บค่อนข้างหลากหลาย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าบริการได้ตามตารางด้านล่างนี้

ขนาดของกล่องที่แสดงในตารางจะเป็นขนาดกล่องของ CloudRoom ที่มีขนาด   34x35x45 cm.   ตามภาพ ซึ่งจะสามารถใส่แฟ้มเอกสารแบบ  A4 สันหนา 3 นิ้ว ได้ประมาณ 5 เล่ม

ค่าบริการสำหรับการทำลายเอกสารสำคัญ

🟢  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการทำลายเอกสารได้ตามความสมัครใจ

🟢  ราคาข้างต้นเป็นค่าบริการทำลายเอกสารสำคัญต่อ 1 ครั้ง ในกรณีที่ต้องการรับบริการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง สามารถแบ่งจ่ายได้เป็น 2 ครั้ง

🟢 ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอการทำลายเอกสารโดยการจัดการผ่าน web appliction หรือ หน้าจัดการจากบัญชีของผู้ใช้บริการได้ และสามารถระบุกล่องหรือแฟ้มเอกสารเข้ามาได้

🟢  เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังโรงงานเพื่อทำการตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเองในขั้นตอนการส่งทำลาย

🟢  ผู้ใช้บริการสามารถขอใบรับรองการทำลายเอกสารสำคัญได้ (จากบริษัทของเราหรือจากพันธมิตรของเรา ) โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 800 บาทต่อเอกสาร 1 ชุด

🟢  หากผู้ใช้บริการส่งคำขอเพื่อใช้บริการการทำลายเอกสารสำคัญก่อนวันที่ 20 ของเดือน เอกสารจะถูกทำลายในวันสุดท้ายของเดือน หากได้รับคำขอหลังจากวันที่ 20 เอกสารจะถูกทำลายในวันสุดท้ายเดือนถัดไป

🟢  ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบค่าบริการล่าสุดได้ผ่านเว็บไซต์

 

Go to top