ข่าวสารล่าสุด

2022.06.09

Tips and Tricks

สิ่งที่ควรทำเมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการจัดเก็บสิ่งของ

ปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบกันว่า พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยในเมืองหลวง หรือตามเมืองใหญ่ๆ เริ่มมีขนาดเล็กลง มีพื้นที่จำกัด ดังนั้นการเก็บของส่วนตัวทั้งหมดไว้ภายในที่ที่เราพักอยู่อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก แต่เราก็มักจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งของ ทั้งจากผู้ให้บริการรับฝากเอง หรือตั้งแต่การแพ็กของของเราเอง ดังนั้นวันนี้เรามาลองตรวจสอบกันหน่อยว่ามีวิธีใดบ้างที่เราจะช่วยป้องกัน หรือดูแลได้ในเบื้องต้น

1 สิ่งที่แปราะบาง แตกง่าย

สิ่งของเหล่านี้จะต้องได้รับการห่อหุ้ม การแพ็กเป็นพิเศษ สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการห่อหุ้ม เช่น บับเบิ้ลกันกระแทก โฟม ppe  สำหรับห่อ เทปใสสำหรับยึด กระดาษที่สำหรับใส่ลงไปในกล่องที่จัดเก็บเพื่อลดการกระแทก เป็นต้น

 

2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ถ่านหรือใช้แบตเตอร์รี่ เช่น รีโมทคอนโทล นาฬิกาแขวน หรือตั้งโต๊ะ ควรนำถ่านออกจากตัวเครื่องให้เรียบก่อน และไม่นำมาฝากรวมกับสิ่งของ หรือหากเป็นอุปกรณ์ที่มีสายสำหรับเชื่อมต่อ ควรแยกประเภทหรือใส่ตัวเลขกำกับไว้ จะทำให้สะดวกต่อการนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง

 

3.  การปิดกล่อง

การปิดกล่อง ควรติดเทปสำหรับปิดกล่องให้เรียบร้อยทั้งด้านบนและด้านล่างกล่อง และกำกับไว้บนกล่องว่ากล่องนี้เก็บสิ่งของประเภทใดไว้ ซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการนำกลับมาใช้งานอีกครั้งเช่นกัน และไม่ควรใส่สิ่งของลงไปในกล่องจนแน่นเกินไป เพราะจะทำให้ขนย้ายลำบากเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายได้

 

4. การแยกประเภทของ

หากเรานำของหลากหลายประเภทมาจัดเก็บไว้ ควรแยกหรือจัดระเบียบให้เป็นหมวดหมู่เช่น การเขียนละเอียดต่างๆใบไว้บนกล่อง เช่น จาน  เสื้อผ้า  ของใช้ในครัว ของใช้ในห้องรับแขก เป็นต้น

สำหรับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นหาก เราเลือกที่จะฝากหรือจัดเก็บสิ่งของแล้วนั้น ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างมากเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเมื่อต้องนำกลับมาใช้ เพื่อความสะดวกในการขนย้าย

ผู้เขียน : ฮูกแผ่นดินใหญ่

Go to top