ข่าวสารล่าสุด

2022.07.01

ไลฟ์สไตล์

ทำไมเราเลือกไปนั่ง Co-Working Space แทนการเข้าทำงานที่ออฟฟิศ

 

การทำงานในปัจจุบันนี้ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของสถานที่สำหรับการทำงานมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งจะเห็นรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป จากการที่โลกของเราได้พบเจอกับโรคระบาด Covid-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รูปแบบการทำงานจึงปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการถูกจำกัดจำนวนในการอยู่ร่วมกันหรือพบปะกันเป็นกลุ่มใหญ่ จึงเกิดการทำงานที่เรียกว่า Work From Home

เมื่อโรคระบาดเริ่มเบาบางลง หรือเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับโรคระบาดได้ รูปแบบการกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศเริ่มทะยอยกลับมา แต่มีบางส่วนก็ยังสามารถที่จะทำงานข้างนอกได้ ซึ่งในที่นี้อาจจะไม่ได้กำหนดไว้ที่การทำงานจากที่บ้านเท่านั้น

หลายๆ คนเลือกการทำงานจากสถานที่ที่เรียกว่า Co-Working Space  ซึ่งอาจจะใช้เป็นสถานที่นัดพบปะพูดคุยกับลูกค้า หรือ สามารถจัดเป็นที่ประชุมขนาดเล็กได้ หากสถานที่ดังกล่าวมีห้องที่เหมาะสำหรับการพูดคุยจัดประชุมแบบส่วนตัวได้

เหตุผลที่หลายๆคนเลือกการทำงานที่ Co-Working Space

สะดวกในการเดินทาง 

ไม่ว่าจะการนัดพบลูกค้า  หรือ การออกจากห้องมาทำงานเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ

บรรยากาศการทำงานไม่จำเจ

การทำงานในห้องสี่เหลี่ยมบางครั้งอาจจะทำให้คนทำงานรุ่นใหม่ๆ เกิดความเบื่อหน่าย หรือไม่ตอบโจทย์สไตล์การทำงาน

พบเจอผู้คนใหม่ๆ นอกเหนือจากเพื่อนร่วมงาน

การออกไปทำงานข้างนอกออฟฟิศบ้าง ก็ทำให้เราได้พบเจอคนใหม่ ได้เห็นการทำงานในบรรยากาศที่เปลี่ยนไป หรือเกิดการพูดคุยกันกับคนอื่นๆ บางครั้งอาจจะก่อให้เกิด Connection ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่องานที่ทำหรือเรื่องส่วนตัว

 

Go to top