ข่าวสารล่าสุด

2022.07.28

Storage

ห้องเก็บของที่กำลังพิจารณาเลือกใช้ มีบริการสิ่งต่อไปนี้หรือไม่

 

หลายๆ คนก่อนจะเลือกใช้บริการเช่าพื้นที่ หรือ ใช้บริการสถานที่ฝากของส่วนตัว อาจจะมีการตั้งคำถามกับตัวเอง เพื่อให้ได้รับการบริการหรือได้ใช้บริการที่ตอบโจทย์เราให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งของที่นำมาจัดเก็บนั้นย่อมมีมูลค่า บางอย่างอาจจะไม่ใช่มูลค่าด้านราคาเพียงอย่างเดียว อาจจะมีคุณค่าทางจิตใจด้วย ดังนั้นการมองหาบริการที่ตอบโจทย์ก็ควรต้องพิจารณาในข้อมูลเหล่านี้ด้วย

🟢 สถานที่อยู่ในทำเลที่เหมาะสมหรือไม่

 

🟢 ความยืดหยุ่นของราคาและแพ็กเกจ

 

🟢 ขนาดของห้องตั้งแต่ขนาดเล็กสุดจนถึงใหญ่สุดมากพอเพื่อเป็นตัวเลือกในการเลือกใช้ให้เหมาะสม

 

🟢 ความสะดวกสบายในการเข้า-ออก

 

🟢 ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่

 

🟢 อุปกรณ์สำหรับการบรรจุมีให้บริการหรือไม่ เช่น กล่อง เทปกาว บับเบิ้ล เป็นต้น

 

🟢 ช่องทำการชำระเงินที่หลากหลาย

 

🟢 มีบริการขนย้าย หรือ รับส่งสิ่งของเมื่อนำมาจัดเก็บหรือรับคืนหรือไม่

 

🟢 มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้เหมาะกับการเก็บของบางประเภทหรือไม่

 

จากข้อมูลข้างต้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ใช้บริการได้ลองพิจารณาก่อนตัดใจใช้บริการเช่าห้องเก็บของส่วนตัวหรือ Self Storage

 

ผู้เขียน : ฮูกแผ่นดินใหญ่

Go to top