ข่าวสารล่าสุด

2022.09.07

การดูแลรักษาและการใช้งาน

การเก็บรักษายาประจำบ้านแบบง่ายๆ

 

องค์ประกอบสำคัญของการเก็บรักษายานั้น ควรทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มต้นเราอาจจะต้องรู้ข้อมูลของยา ซึ่งยาบางตัวเราสามารถหาซื้อได้ด้วยตัวเอง เช่นพวกยากลุ่มยาลดไข้ ยาแก้อาหารเป็นพิษหรือท้องเสีย ดังนั้นเมื่อเราสามารถซื้อเองได้เราอาจจะต้องศึกษาการจัดเก็บยาเหล่านั้นด้วย เพื่อให้ลดความสูญเสียจากการใช้ยารักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางคร่าวๆ ดังนี้

เก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ไม่อับชื้นหรือไม่มีแสงแดดส่องโดยตรง ยาบางชนิดจะมีคำเตือน ข้อควรระวังเรื่องการจัดเก็บไว้ที่ฉลากยา

จัดแยกประเภทของยา

ตามชนิดและรูปแบบเช่น ยาน้ำ ยาเม็ด ยาฉีด โดยอาจจะเรียงจากตัวอักษรหรือการใช้งาน

ตู้ยาสามามัญประจำบ้าน

ควรมีตู้หรือลิ้นชักในการจัดเก็บยา ไม่ควรจัดวางไว้ใกล้กันกับสิ่งของเครื่องใช้บางชนิดที่มีลักษณะคล้ายยา เพื่อป้องกันการหยิบผิด

ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของยา

เช่น สีของยา ลักษณะของเม็ดยา  และยาในรูปแบบผง ไม่ควรตัด เพราะอาจทำให้ส่วนที่แจ้งวันหมดอายุถูกตัดออกไป ตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้งก่อนที่จะรับประทาน

 

 

ผู้เขียน : คนสองล้อ

Go to top