ข่าวสารล่าสุด

2022.09.11

Storage

ข้อดีของการใช้กล่องเก็บของเมื่อนำไปฝากกับ Self Storage

 

ปัจจุบันการใช้บริการฝากของโดยการเช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัว หรือ Self-storage เริ่มใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่ๆ ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น แต่มีพื้นที่จำกัด และยังมีการให้บริการออกมาหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด บางทีเช่าเหมาเป็นห้อง บางที่คิดตามขนาดของสิ่งของที่นำมาฝาก  ไม่ว่าเราจะนำของที่ฝากเป็นแบบกล่อง หรือเป็นรายชิ้นเช่น เฟอร์นิเจอร์ เราก็ต้องเลือกรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมที่สุด

ถ้าหากเราฝากของแบบกล่องจะมีข้อดีอะไรบ้าง

ขนย้ายสะดวก

การขนย้ายของ ไม่ว่าจะตอนที่ย้ายไปฝาก หรือการนำกลับมา หากถูกเก็บอยู่ในกล่องก็ทำให้เคลื่อนย้ายง่ายขึ้น บางครั้งหากเป็นกล่องก็สามารถนำเข้าลิฟต์ได้สะดวกมากขึ้น

แยกประเภทของสิ่งของได้

การเก็บของแบบเป็นกล่องทำให้เราจำแนกประเภทของสิ่งของได้ เช่นสิ่งของที่ใช้ในแต่ละห้องก็ต้องเก็บอยู่ในกล่องเดียวกัน และเขียนระบุไว้บนกล่อง

ประหยัดพื้นที่ในการฝาก

ประหยัดพื้นที่ในการ เพราะหากเราเลือกใช้บริการเช่าเหมาห้องเราอาจจะไม่ต้องเช่าห้องที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะเราสามารถวางกล่องซ้อนทับกันได้ 3-4 กล่องก็ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้ ค่าบริการก็อาจจะถูกลงด้วย

ประหยัดราคา

ประหยัดราคา ในกรณีที่เราเลือกใช้บริการฝากของที่คิดตามขนาดของสิ่งของที่นำไปฝาก การที่เรานำของหลายๆชิ้นลงไปเก็บไว้ในกล่อง เราก็จะฝากของได้มากขึ้น และราคาก็ถูกคำนวณจากกล่องที่บรรจุของไว้

ก่อนเก็บของระหว่างขนย้าย หรือ ระหว่างการนำกลับมาใช้

ในการเก็บของก่อนทำการฝากบางครั้งเราไม่สามารถทำได้ภายในวันเดียว การทยอยเก็บของลงในกล่องทีละโซนทีละประเภทก็ทำให้บ้านเราไม่รกและไม่เป็นระเบียบ และเมื่อเรานำกลับมา ก็เช่นกัน เราก็อาจจะไม่สามารถจัดของเสร็จได้ภายในวันเดียว การทยอยนำของออกมาจัดทีละโซน ก็ช่วยให้ไม่รกด้วยเช่นเดียวกับก่อนการนำไปฝาก

ง่ายในการค้นหา

บางครั้งในการหาของเพื่อนำกลับคืนมาเพียงบางอย่าง การที่เราระบุประเภทและแยกใส่เป็นกล่องไว้ก็ทำให้เราหาของง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรื้อหรือเปิดหาของทุกกล่อง

ผู้เขียน : ฮูกแผ่นดินใหญ่

Go to top