ข่าวสารล่าสุด

2022.09.15

Tips and Tricks

สังเกตง่ายๆ เมื่อยาเสื่อมสภาพก่อนกำหนด

 

การเก็บยาที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรโดยสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

1.สี

ถ้าสีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ซีดลง เข้มขึ้น หรือมีรอยต่างๆที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

2.กลิ่น

ถ้ากลิ่นมีการเปลี่ยนแปลง เช่น กลิ่นหืนหรือกลิ่นที่ไม่ปกติจากเดิม

3.เนื้อยา เปลี่ยนแปลงจะสามารถตรวจสอบได้จากประเภทหรือลักษณะของยาแต่ละชนิด

ชนิดครีม    :   จะมีการแยกชั้นหรือเนื้อไม่เนียน
ชนิดเม็ด    :   เม็ดยาจะแตก บวม หรือจับตัวเป็นก้อน
ชนิดน้ำ      :   จะมีตะกอนหรือเป็นก้อนแข็งที่ก้นขวด
ชนิดฉีด     :   เกิดการตกตะกอน ขุ่น หรือความหนืดเปลี่ยน

 

ผู้เขียน : คนสองล้อ

Go to top