ข่าวสารล่าสุด

2022.09.17

Storage

จัดการกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย ก่อนนำมาฝากที่ Self Storage

 

ประเภทของสิ่งของที่จะนำมาฝากกับ Self Storage ค่อนข้างมีหลายประเภท เช่น เฟอร์นิเจอร์  กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า ของใช้ภายในบ้านหรือในห้อง รวมไปถึงบางคนยังมีอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย ซึ่งการแพ็กหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายอุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกันไป

การเก็บแผ่นโยคะ 

แผ่นโยคะ หรือ แผ่นรองสำหรับออกกำลังกายควรม้วนเก็บให้เรียบร้อย

อุปกรณ์ยกน้ำหนัก ดัมเบล

อุปกรณ์ยกน้ำหนักหรือดัมเบล เมื่อมีการถอดชิ้นส่วนออกควรเก็บไว้ในกล่องเดียวกันเพื่อป้องกันการสูญหาย

จานหมุน เชือกสำหรับกระโดด ลูกบอล 

อุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดเล็ก หากสามารถนำลงกล่องเดียวกันได้จะทำให้การขนย้ายสะดวกมากขึ้น และยังป้องกันการสูญหาย

ลู่งวิ่งแบบพับได้ 

ควรพับเก็บให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยที่สุดและยังป้องกันการชำรุดเสียหายได้อีกด้วย

อุปกรณ์ออกกำลังกายที่เป็นชนิดใช้ไฟฟ้า

ควรถอดแบตเตอร์รี่ หรือ เก็บสายไฟให้เรียบร้อย และเมื่อนำกลับมาใช้ต้องตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่เสมอเพื่อปเองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

 

Go to top