ข่าวสารล่าสุด

2022.11.04

Tips and Tricks

เก็บพรมยังไงดีก่อนนำไปฝากที่ Self-Storage

 

เมื่อต้องการนำสิ่งของไปจัดเก็บไว้ที่ห้องเก็บของเราอาจจะต้องทำความเข้าใจหรือรู้ลักษณะกายภาพ หรือ ข้อควรระวังต่างๆเกี่ยวกับสิ่งของชิ้นนั้นๆ อย่างเช่น วันนี้ เรายกตัวอย่างการเก็บพรมไว้ที่ Self storage ว่าเราควรที่จะมีการคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง หรือมีวิธีเก็ยอย่างไรเพื่อให้คงทนสำหรับการใช้งาน

1 ก่อนที่จะนำพรมเหล่านั้นมาจัดเก็บเราควรจะทำความสะอาดพรมก่อน ไม่ว่าจะเป็นการซัก หรือ การดูดฝุ่นที่อยู่บนพรมนั้นออกไป

2 หลังจากซักทำความสะอาดแล้วเราต้องมั่นใจว่าพรมนั้นแห้งสนิทแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับ เกิดเชื้อรา ระหว่างที่นำไปจัดเก็บ

3 ควรจะม้วนพรมและมัดให้เรียบร้อยแล้วคลุมด้วยถุงพลาสติกแล้วมัดให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันฝุ่นและเพื่อความสะดวกในการขนย้าย

4 การเลือกใช้ถุงสุญญากาศในการบรรจุก่อนนำไปเก็บก็เป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจะป้องกันทั้งฝุ่นและยังประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บด้วย

5.การเลือกสถานที่จัดเก็บให้ตอบโจทย์กับเรามากที่สุดก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป เพราะไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ราคา หรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ ลักษณะของห้องที่จัดเก็บมีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะจะช่วยให้สิ่งของที่นำไปฝากนั้นคงสภาพเดิมมากที่สุด

 

 

 

Go to top