ข่าวสารล่าสุด

2022.11.13

การดูแลรักษาและการใช้งาน

ก่อนฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่าลืมนำถ่านออกก่อนนะ

การนำถ่านไฟฉาย หรือถ่านที่ใส่อยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออก  เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึง หากจะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

ถ่ายไฟฉายเป็นแหล่งพลังงานขนาดเล็กอย่างหนึ่ง ที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีอยู่ภายในเซลล์ตลอดเวลา ซึ่งคือปฏิกิริยาที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งจะดำเนินอยู่ภายในตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานจึงควรนำออกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อน

อุปกรณ์ใดบ้างที่เราจำเป็นต้องนำไปฝากหรือไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลาน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นต้องใช้ถ่านในการทำงานหรือสั่งการ

เมื่อนำทีวี มาฝากไว้กับ Self – storage แน่นอนว่า ทีวีในปัจจุบันมีรีโมทไว้เพื่อควบคุมทั้งหมดแล้วดังนั้นก่อนนำมาฝากหรือจัดเก็บเราต้องตรวจเช็กให้แน่ใจว่าได้นำถ่านที่อยู่ภายในรีโมทออกไปแล้ว

เมื่อนำแอร์ หรือเครื่องปรับอากาศ  มาฝากไว้กับ Self – storage จะต้องไม่ลืมถอดถ่านออกจากรีโมทควบคุมเช่นกัน

ถ่านในนาฬิกาแบบแขวน เมื่อไม่ต้องใช้งานนานๆ ก็ต้องนำถ่านออกจากตัวเรือนนาฬิกาเช่นกัน

ถ่านในกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปบางรุ่นยังต้องใช้ถ่านในการควบคุมการถ่ายอยู่นั้น เมื่อเราไม่ได้ใช้งานนานๆ ก็ควรนำออกเช่นกัน

จะเห็นได้ว่ามีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างที่ใช้ถ่านในการควบคุมการทำงาน เมื่อเราจะนำอุปกรณ์เหล่านั้นฝากหรือจัดเก็บเป็นระยะเวลานานหรือไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน เราต้อง #อย่าลืมนำถ่านออกก่อนน๊า เพราะบางครั้งสภาพอากาศที่จัดเก็บหรืออุปกรณ์ที่อยู่รวมกันจะส่งผลต่อตัวถ่านด้วย

 

 

Go to top