ข่าวสารล่าสุด

2022.11.17

Tips and Tricks

“FRAGILE” ทำอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อต้องขนย้าย

 

 

ไม่ว่าจะเป็น ถ้วย จาน เซรามิก แก้วน้ำ แจกัน หรือแม้แต่กระจก ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งเมื่อเราต้องย้ายบ้าน หรือมีความจำเป็นต้องขนย้ายสิ่งของที่แตกง่าย สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ วัสดุสำหรับห่อหุ้มสิ่งของเหล่านั้น เพื่อป้องกันการเสียหายของตัวสิ่งของเอง และยังช่วยป้องกันตัวเราเองหรือผู้ขนย้ายด้วย

 

1. ก่อนทำการขนย้ายเราควรทำความสะอาดอุปกรณ์เหล่านั้น โดยการล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้งก่อน เพราะบางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้สิ่งของเหล่านั้นเป็นเวลานาน จึงควรทำความสะอาดไว้ด้วยหรือ เมื่อถึงเวลาใช้งานก็สามารถนำมาใช้งานได้เลย

2. ใช้โฟมหรือBubble สำหรับกันกระแทกห่อสิ่งของเหล่านั้น หากวางซ้อนกันหลายใบ หรือหลายชิ้น ควรใช้ Bubble หรือกระดาษวางรองระหว่างภาชนะหรือสิ่งของแต่ละใบ

3 . หากเป็นกระจก ควรใช้ทั้งกระดาษและ Bubble ห่อ เพื่อป้องกันกระจกแตก และกระจกอาจจะบาดมือผู้ขนย้ายได้

4. เมื่อนำสิ่งของเหล่านั้นลงในกล่องสำหรับขนย้าย ไม่ควรใส่ของมากเกินไป ควรจะใส่ให้ได้น้ำหนักที่สามารถยกได้ เพราะหากน้ำหนักมาเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะให้หลุดมือหรือเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายได้

5. ไม่วางซ้อนกันจนสูงเกินไปเพราะอาจให้ตกลงมาและเกิดความเสียหายได้

6. ติดสติ๊กเกอร์หรือเขียนข้างกล่องไว้ทุกกล่อง เพื่อให้ผู้ขนย้ายจะได้ระมัดระวังเมื่อต้องยกกล่องที่บรรจุสิ่งของเหล่านั้น

Go to top