ข่าวสารล่าสุด

2023.03.09

Storage

เริ่มต้นจัดเก็บสิ่งของกับ Self-Storage (ฉบับมือใหม่)

 

บริการฝากของไว้กับ Self-Storage หรือบริการให้เช่าห้องเก็บของ ยังคงเป็นบริการที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งหลายๆ อาจจะยังไม่เคยลองใช้บริการ หรือ กำลังจะใช้บริการเป็นครั้งแรก การหาข้อมูลก่อนการไปใช้บริการหรือการเตรียมตัวก่อนเข้าไปใช้งาน จึงเป็นข้อมูลที่หลายๆคนยังต้องการที่จะทราบและต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน เตรียมความพร้อมจากตัวผู้ใช้บริการเอง หรือ การเลือกพิจารณาผู้ให้บริการในเงื่อนไขต่างๆ

บริการฝากของไว้กับ CloudRoom

1. แยกประเภทสิ่งของที่ต้องการนำไปจัดเก็บหรือนำไปฝาก

สิ่งแรกเลย คือการคัดแยกสิ่งของที่เราคิดว่าจะนำไปฝากหรือนำไปจัดเก็บ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของขนาดใหญ่  หรือ สิ่งของที่ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือใช้งานบางช่วงเวลา ตามฤดูกาล หรือสิ่งของที่อาจจะยังจำเป็นต้องใช้งานในอนาคต เป็นต้น

ซึ่งการคัดแยกสิ่งของก็จะช่วยให้เราประเมินได้ว่า ควรจะเลือก Self-Storage แบบใดได้เหมาะสมและง่ายต่อการตัดสินใจใช้งาน

2. เตรียมอุปกรณ์ในการแพ็ก การบรรจุ

เตรียมอุปกรณ์ เช่น กล่อง บับเบิ้ล อุปกรณ์กันกระแทก พลาสติกแรป เป็นต้น และอาจจะรวมถึงการทำความสะอาดสิ่งของก่อนนำมาจัดเก็บ และปฏิบัติตามข้อควรรู้ของสิ่งของชิ้นนั้นๆ หรือการมีข้อมูลในการจัดเก็บสิ่งของ เพราะสิ่งของบางสิ่งอาจจะมีเงื่อนไขในการดูแลรักษาแบบจำเพาะ การห่อของให้เหมาะกับสิ่งของแต่ละชนิดยังช่วยให้ยืดระยะเวลาการใช้งาน หรือ ทำให้ดูใหม่อยู่เสมออีกด้วย

3. สถานที่ตั้ง ของ Self-Storage

สถานที่ตั้ง ของ Self-Storage ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้ใช้บริการต้องพิจารณา ควรจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เดินทางสะดวก ทั้งสามารถเดินทางได้ด้วยทั้งรถส่วนตัวและรถสาธารณะเป็นต้น เพราะบางคนอาจจะสะดวกรถส่วนตัว  หรือ รถสาธารณะ ที่แตกต่างกันไป

4. ตรวจสอบค่าบริการ

ค่าบริการ ไม่ควรสูงมากเกินไป หรือ ควรมีความยืดหยุ่น สำหรับการเลือกใช้ หรือมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย สำหรับการใช้บริการในช่วงนั้นๆ หรือไม่ หรือมีช่วงใดบ้าง

5 ความสะดวก

บางสถานที่อาจจะมี อุปกรณ์ หรือ บริการต่างๆ เตรียมไว้ให้กับผู้มาใช้บริการ ดังนั้นการตรวจสอบความสะดวกสบายที่เราจะได้รับเมื่อไปใช้บริการ ก็เป็นข้อหนึ่งที่ช่วยเราตัดสินใจก่อนเข้าไปใช้งานจริง

6 การเข้า-ออก และ ความปลอดภัย

การเข้า – ออก

เนื่องจากสิ่งของบางอย่างอาจจะจำเป็นต้องใช้กระทันหันหากเลือกใช้บริการกับสถานที่สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาก็จะเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการเหล่านี้

ความปลอดภัย

แน่นอนว่าระบบรักษาความปลอดภัยนั้น เป็น Check List สำคัญมาก ๆ ในการใช้บริการ Self-Storage ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับมาตรฐานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบ CCTV, Key card เป็นต้น

Go to top