ข่าวสารล่าสุด

2023.06.09

Storage

ทำไม Self-Storage ได้รับความนิยมจากคนต่างชาติมากกว่าคนไทย

ธุรกิจ Self storage หรือบริการเก็บของส่วนตัวในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นพิเศษจากคนต่างชาติมากกว่าคนไทย ซึ่งสาเหตุหลักสามารถอธิบายได้ดังนี้

 

  1. การอาศัยอาศัยอยู่ระยะสั้น คนต่างชาติที่อาศัยหรือทำธุรกิจในประเทศไทยมักมีการย้ายที่อยู่หรือการอาศัยอยู่ที่สั้น ทำให้พวกเขาต้องเก็บของส่วนตัวหรือทรัพย์สินชั่วคราวในระยะเวลาที่สั้น ซึ่ง Self storage เป็นทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัยในการเก็บของส่วนตัวในช่วงเวลาดังกล่าว

 

  1. ธุรกิจ Self storage มีต้นกำเนิดจากตลาดตะวันตก ซึ่งมีความนิยมและความคุ้นเคยกับคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ คนต่างชาติที่มาประเทศไทยอาจมีประสบการณ์ใช้บริการ Self storage ในประเทศของพวกเขา ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการนี้ในประเทศไทย

 

  1. มาตรฐานและคุณภาพบริการธุรกิจ Self storage ในประเทศไทยได้พัฒนามาอย่างรวดเร็วในปีหลัง โดยมีการสร้างสรรค์พื้นที่เก็บของที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง คนต่างชาติที่มาใช้บริการ Self storage ในประเทศไทยมักได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

 

ดังนั้น ธุรกิจ Self storage ในประเทศไทยมีความนิยมเฉพาะกลุ่มคนต่างชาติมากกว่าคนไทย เนื่องจากการอาศัยอาศัยที่สั้นของคนต่างชาติ ความนิยมและความคุ้นเคยในตลาดตะวันตก และมาตรฐานและคุณภาพบริการที่มีมากขึ้นในตลาด Self storage ในประเทศไทย

Go to top