ข่าวสารล่าสุด

2023.08.17

Storage

เหตุผลในการใช้ Storage ของบริษัท

ปริมาณของในบริษัท บางครั้งอาจจะมีจำนวนมากตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ บางบริษัทอาจจะมีปริมาณเอกสารมากมายเช่นบริษัทบัญชี บางบริษัทอาจจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการออกบูธจัดกิจกรรม หรือบางบริษัทมีความจำเป็นสต๊อกสินค้าเอาไว้ ดังนั้นการมองหา หรือการใช้บริการ Self-Storage จึงเป็นอีกทางเลือก และสาเหตุของการเลือกใช้ก็มีหลายเหตุผล

1.การจัดการสินค้า
ในด้านธุรกิจอาจจะต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าด้านบุคคล อาจจะเพิ่มเติมจากปกติการเก็บของสินค้ารอจำหน่าย


2.การจัดเก็บตามฤดูกาล
บางบริษัทอาจจะต้องการจัดเก็บที่ผันผวนตามฤดูกาล


3.การจัดเก็บถาวร
ในการเก็บข้อมูลบันทึกทางประวัติศาสตร์ เอกสารการเงิน หรือเอกสารสำคัญต่างๆ อาจจะต้องใช้การจัดเก็บแบบดูแลพิเศษ


4.การจัดการในการปรับปรุงสำนักงาน
ในการปรับปรุงหรือเคลื่อย้ายสำนักงานอาจจะต้องใช้การจัดเก็บที่มากกว่าปกติ


5.อุปกรณ์ออกกิจกรรมต่างๆ
บางธุรกิจมักต้องการสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารส่งเสริมการขาย หรือบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ก่อนและหลังกิจกรรม

6.ธุรกิจ E-commerce
สำหรับธุรกิจรูปแบบนี้อาจจะต้องใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า


7.วัสดุที่ละเอียดอ่อน
การจัดเก็บบางอุตสาหกรรม อาจจะต้องใช้การจัดเก็บในรูปแบบที่พิเศษอาจจะต้องต้องการอุณหภูมิและสภาวะความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจง


8.การจัดการความเสี่ยง
บางธุรกิจอาจใช้พื้นที่จัดเก็บเพื่อลดความเสี่ยงโดยการเก็บสำรองสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ หรือทรัพยากรไว้ในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักโดยไม่คาดคิด

9.การควบรวมและการซื้อกิจการ

ในระหว่างการควบรวมหรือซื้อกิจการ บริษัทต่างๆ อาจต้องการพื้นที่จัดเก็บเพื่อจัดการสินทรัพย์ส่วนเกินหรือรวมทรัพยากร


การเลือก Storage ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ งบประมาณ และประเภทของที่จะจัดเก็บ

Go to top