ข่าวสารล่าสุด

2023.08.18

Tips and Tricks

5 คำแนะนำการจัดระเบียบตู้เย็น

 

ตู้เย็นจัดเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่แต่ละบ้านจะเลือกใช้ในขนาดที่แตกต่างกัน แต่การออกแบบการจัดระเบียบของสิ่งของภายในตู้เย็นก็ยังคงจะต้องทำอยู่ แล้วการจัดระเบียบจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง

1.แยกของที่ควรแช่เย็น

เริ่มต้นด้วยการสำรวจตู้เย็นดูว่ามีของอะไรบ้างที่หมดอายุเน่าเสียหรือไม่ได้ใช้ก่อน เพื่อที่จะได้นำไปทิ้งและยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ภายในตู้เย็นอีกด้วย

2.จัดของให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ

แต่ละส่วนของตู้เย็นมีอุณหภูมิและความเย็นไม่เท่ากัน จัดเรียงอาหารในตู้เย็นให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของแต่ละส่วน เพื่อให้อาหารแต่ละชนิดสามารถเก็บรักษาความสดได้นาน

3.ใช้กล่องถนอมอาหารเพื่อจัดระเบียบ

ใช้กล่องถนอมอาหารหรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆเพื่อช่วยในการแยกประเภทของอาหารและป้องกันการเปียกและรั่วของอาหาร เช่นใช้ถุงซิปล็อกใส่เนื้อสัตว์ก่อนแช่แข็ง หรือใช้กล่องถนอมอาหารใส่กับข้าวที่เหลือ เป็นต้น

4.วางของตามอายุการใช้งานหรือหมวดหมู่

หากมีอาหารที่กำลังใกล้ถึงวันหมดอายุ ควรจัดวางให้อยู่ข้างหน้าเพื่อให้คุณใช้งานอาหารเหล่านั้นก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเน่าเสีย หรือจัดของแยกตามหมวดหมู่และจำแนกรายการจะช่วยให้การจัดตู้เย็นดูเป็นระเบียบมากขึ้น

5.ตรวจสอบและล้างทำความสะอาดเป็นประจำ

ทุกครั้งที่นำอาหารเข้าตู้เย็น ควรตรวจสอบรายการอาหารที่มีอยู่และทิ้งอาหารที่หมดอายุก่อน เพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียคาตู้เย็น และทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคอีกด้วย

 

การปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้ตู้เย็นของคุณเป็นระเบียบ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บอาหาร ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหาร และยังช่วยลดโอกาสการเน่าเสียของอาหารอีกด้วย

Go to top