ข่าวสารล่าสุด

2023.11.17

Storage

Self-Storage กับความจำเป็นของคนในปัจจุบัน

การจัดเก็บสิ่งของด้วยการเช่าพื้นที่จัดเก็บไม่ว่าจะเก็บของส่วนตัว หรือจัดเก็บของในทางธุรกิจหรือองค์กร ในปัจจุบันความต้องการของผู้คนในการเก็บของเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ความต้องการทั่วไปเช่น

ความเป็นระเบียบ

ด้วยความเรียบง่ายที่เพิ่มขึ้นและความต้องการพื้นที่อยู่อาศัยที่ไม่เกะกะ ผู้คนจึงมักใช้บริการเช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัวเพื่อเก็บของที่ไม่ได้ใช้บ่อยแต่ยังต้องการเก็บไว้

การย้ายที่อยู่

ในระหว่างกระบวนการย้ายไปยังบ้านหรือย้ายไปต่างประเทศ การใช้บริการพื้นที่จัดเก็บส่วนตัว อาจเป็นประโยชน์สำหรับการจัดเก็บข้าวของชั่วคราวจนกว่าสถานที่ใหม่จะพร้อม สำหรับการเข้าอยู่

การลดขนาด

เมื่อผู้คนลดขนาดพื้นที่อยู่อาศัย พวกเขาอาจต้องการสถานที่สำหรับจัดเก็บสิ่งของที่ไม่เหมาะกับบ้านใหม่ของตน จึงเริ่มมองหาสถานที่จัดเก็บนอกบ้านหรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งการใช้บริการเช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัวก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม

การปรับปรุงใหม่

มักใช้พื้นที่เก็บของส่วนตัวในระหว่างการปรับปรุงบ้านหรือโครงการปรับปรุงเพื่อปกป้องทรัพย์สินและเป็นพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวสำหรับเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของอื่นๆ

การจัดเก็บตามฤดูกาล

บุคคลทั่วไปอาจต้องการใช้พื้นที่เก็บของส่วนตัวสำหรับสิ่งของตามฤดูกาล เช่น ของตกแต่งวันหยุด อุปกรณ์กีฬา หรือเสื้อผ้าที่ใช้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดของปีเท่านั้น เช่น เสื้อกันหนาว หรือ อุปกรณ์ตั้งแคมป์

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกิจ

ธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้าน มักใช้พื้นที่เก็บของส่วนตัวเพื่อจัดเก็บสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ เอกสาร และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

พื้นที่จัดเก็บยานพาหนะ

บุคคลบางคนต้องการพื้นที่เก็บของส่วนตัวสำหรับยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือรถบ้าน เมื่อไม่ได้ใช้งาน

Go to top