ข่าวสารล่าสุด

2023.12.10

Storage

เคล็ดลับเพิ่มเติมการจัดการ Self -Storage

ก่อนนำสิ่งของไปจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการ Self-Storage เราจะต้องมีการจัดระเบียบ หรือจัดการสิ่งของเหล่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา หรือง่ายต่อการนำออก ในกรณีที่ไม่ได้อยากเอาของเหล่านั้นออกมาพร้อมกันในคราวเดียว และยังมีอีกหลายปัจจัยในการเลือกใช้บริการ หรือ เลือกผู้ให้บริการ

✨เลือก self storage ที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน จะช่วยให้สะดวกต่อการเข้าไปตรวจสอบสิ่งของหรือนำสิ่งของออกมาใช้งาน

✨ถ่ายรูปสิ่งของทั้งหมดก่อนนำไปเก็บ จะช่วยให้สามารถตรวจสอบสิ่งของได้หากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย

✨เขียนรายการสิ่งของทั้งหมดไว้ จะช่วยให้สามารถค้นหาสิ่งของที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

✨ทำความสะอาดสิ่งของก่อนนำไปเก็บ จะช่วยให้สิ่งของไม่เกิดความเสียหายจากฝุ่นหรือความชื้น

✨หลีกเลี่ยงการนำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงหรืออันตรายมาเก็บ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งของอื่นๆ และผู้อื่น

✨ใช้กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสิ่งของที่จะเก็บ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับเสื้อผ้า กล่องพลาสติกสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

✨จัดเรียงสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและป้องกันความเสียหาย

✨ใช้สารกันความชื้นหรือสารไล่แมลงหากจำเป็น เพื่อปกป้องสิ่งของจากความชื้นและแมลง

ด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ จะช่วยให้คุณจัดการ Self -Storage ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

 

Go to top