ข่าวสารล่าสุด

2023.12.23

การดูแลรักษาและการใช้งาน

เคสมือถือใส ทำไมเหลืองง่าย ?

 

เนื่องจากเคสส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติก ซึ่งพลาสติกเป็นวัสดุที่ไวต่อแสงแดดที่มีรังสี UV เมื่อเคสใสโดนแสงแดดที่มีรังสี UV นาน ๆ ก็จะทำให้พลาสติกถูกทำลายโครงสร้างโมเลกุลที่นำไปสู่การเปลี่ยนสีและทำให้กลายเป็นสีเหลือง นอกจากแสงแดดแล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้เคสใสเหลืองได้ง่าย ได้แก่

 

ความร้อน

เคสใสที่โดนความร้อนสูง เช่น จากการโดนความร้อนจากแสงแดดโดยตรง ความร้อนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือความร้อนจากสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด ก็อาจทำให้เคสเหลืองได้เช่นกัน

 

สารเคมี  

เคสใสที่สัมผัสกับสารเคมีบางชนิด เช่น น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง สารตัวทำละลาย หรือสารเคมีที่มีส่วนผสมของคลอรีน ก็อาจทำให้เคสเหลืองได้เช่นกัน

 

ระยะเวลาการใช้งาน  

เคสใสที่ใช้ไปนาน ๆ ก็อาจเหลืองได้เช่นกัน เนื่องจากพลาสติกจะเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

 

วิธีป้องกันไม่ให้เคสใสเหลืองง่าย

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนสูง
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี
  • ทำความสะอาดเคสอย่างสม่ำเสมอ

 

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ยังมีเคสใสที่ผลิตจากวัสดุที่ทนทานต่อแสงแดดและความร้อนเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยลดโอกาสที่เคสจะเหลืองได้

Go to top