ข่าวสารล่าสุด

2024.01.09

Storage

ตู้ล็อคเกอร์รับฝากสัมภาระคืออะไร 🛅

🛅 ตู้ล็อคเกอร์รับฝากสัมภาระ คือ ตู้เก็บของขนาดเล็กที่มีระบบล็อคนิรภัย ให้บริการรับฝากสัมภาระสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการฝากสัมภาระไว้ชั่วคราว โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกขนาดของตู้ล็อคเกอร์ได้ตามความต้องการ ตู้ล็อคเกอร์รับฝากสัมภาระมีจุดเด่นคือ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างสถานที่ที่มีตู้ล็อคเกอร์รับฝากสัมภาระ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

🛅 ตู้ล็อคเกอร์รับฝากสัมภาระ โดยทั่วไปจะมีขนาดตั้งแต่ 20 ลิตร ไปจนถึง 100 ลิตร โดยตู้ล็อคเกอร์ที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการฝากสัมภาระขนาดเล็ก เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ส่วนตู้ล็อคเกอร์ที่มีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการฝากสัมภาระขนาดใหญ่ เช่น กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ

🛅 ตู้ล็อคเกอร์รับฝากสัมภาระเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถฝากสัมภาระได้ตลอดเวลาที่ต้องการเหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยว นักช้อปที่เดินห้างสรรพสินค้า ผู้ที่มีสัมภาระขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก ผู้ที่ต้องการฝากสัมภาระไว้ชั่วคราว เป็นต้นตู้ล็อคเกอร์รับฝากสัมภาระมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับการฝากสัมภาระกับโรงแรมหรือที่พักอื่นๆ โดยค่าบริการฝากสัมภาระจะขึ้นอยู่กับขนาดของตู้ล็อคเกอร์และระยะเวลาในการฝากสัมภาระ

Go to top