ข่าวสารล่าสุด

2024.01.13

Tips and Tricks

วิธีจัดระเบียบโต๊ะทำงาน

การจัดระเบียบโต๊ะทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดความเสี่ยงการสูญหายสิ่งของต่างๆ การจัดระเบียบโต๊ะทำงานสามารถทำได้ดังนี้

  1. เคลียร์โต๊ะทำงาน

ขั้นตอนแรกคือต้องเคลียร์โต๊ะทำงานให้โล่ง โดยนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น เอกสารเก่า ของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้ ฯลฯ เหลือไว้เฉพาะสิ่งของที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น

  1. จัดหมวดหมู่ของใช้ต่างๆ

เมื่อเคลียร์โต๊ะทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้จัดหมวดหมู่ของใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เช่น เอกสาร อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ จะช่วยให้หาของที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

  1. จัดวางให้เหมาะสม

เมื่อจัดหมวดหมู่ของใช้ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้จัดวางให้เหมาะสม โดยวางสิ่งของที่ใช้บ่อยๆ ไว้ใกล้มือ วางสิ่งของที่ใช้ไม่บ่อยไว้ด้านหลังหรือในที่ที่หาได้ง่าย จะช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

  1. ใช้อุปกรณ์จัดระเบียบ

สามารถใช้อุปกรณ์จัดระเบียบต่างๆ เช่น กล่องใส่เอกสาร ถาดใส่ของ ฯลฯ เพื่อช่วยจัดระเบียบโต๊ะทำงานให้ดูเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น

  1. รักษาความสะอาด

หมั่นรักษาความสะอาดของโต๊ะทำงานอยู่เสมอ จะช่วยให้โต๊ะทำงานดูสะอาดเรียบร้อยและปราศจากเชื้อโรค

Go to top