ข่าวสารล่าสุด

2024.01.26

การดูแลรักษาและการใช้งาน

การดูแลรักษาบ้าน

 

บ้านที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน อาจมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้ เช่น รอยแตกร้าว สีลอกล่อน สนิมขึ้น ปลวกขึ้น เป็นต้น ดังนั้น เจ้าของบ้านควรหมั่นดูแลรักษาบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของบ้านและทำให้บ้านดูสวยงามน่าอยู่

วิธีดูแลรักษาบ้าน มีดังนี้

ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำ  ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำทุกวันหรือทุกสัปดาห์ เพื่อขจัดฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และเศษขยะต่างๆ ไม่ให้สะสมภายในบ้าน ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแมลงต่างๆ

 

ตรวจสอบสภาพบ้านอย่างสม่ำเสมอ  ตรวจเช็คสภาพบ้านอย่างสม่ำเสมอ เช่น ผนัง หลังคา พื้น ประตู หน้าต่าง ท่อน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น หากพบปัญหาควรรีบแก้ไขโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามใหญ่โต

 

ซ่อมแซมบ้านตามความจำเป็น  หากพบปัญหาที่รุนแรง เช่น รอยแตกร้าวขนาดใหญ่ สีลอกล่อนมาก สนิมขึ้นมาก ปลวกขึ้นมาก เป็นต้น ควรรีบซ่อมแซมโดยช่างที่มีความชำนาญ เพื่อไม่ให้ปัญหาส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของบ้าน

 

ทาสีบ้านใหม่  การทาสีบ้านใหม่จะช่วยปกป้องบ้านจากแสงแดด ฝน และความชื้น ทำให้บ้านดูสวยงามและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยควรทาสีบ้านทุกๆ 5-10 ปี

 

บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน  บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

 

ป้องกันปลวก  ป้องกันปลวกด้วยการพ่นยาฆ่าปลวกหรือติดตั้งระบบป้องกันปลวก โดยควรทำทุกๆ 3-5 ปี

 

การดูแลรักษาบ้านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้บ้านดูสวยงามน่าอยู่ และยืดอายุการใช้งานของบ้านได้นานขึ้น

Go to top