ข่าวสารล่าสุด

2024.02.03

การดูแลรักษาและการใช้งาน

การดูแลรักษา เครื่องฟอกอากาศ

 

เครื่องกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยฟอกอากาศภายในบ้านให้สะอาดและบริสุทธิ์ การเลือกเครื่องกรองอากาศที่มีคุณภาพดีและการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เครื่องกรองอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน

การดูแลเครื่องกรองอากาศ

✨ขณะใช้งานเครื่องกรองอากาศ โดยปกติแล้วควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 3-6 เดือน หรือบ่อยกว่านั้นหากใช้งานบ่อยหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษสูง

✨สำหรับแผ่นกรองอากาศแบบ HEPA หรือแผ่นกรองอากาศคาร์บอน ควรเปลี่ยนทุก 1-2 ปี

เคล็ดลับใช้งานเครื่องกรองอากาศ

✨ตั้งวางเครื่องกรองอากาศในที่ที่เหมาะสม ควรตั้งวางเครื่องกรองอากาศให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างทั่วถึง

✨หลีกเลี่ยงการปิดเครื่องกรองอากาศโดยเด็ดขาด การปิดเครื่องกรองอากาศโดยเด็ดขาดอาจทำให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ สะสมอยู่ในแผ่นกรองอากาศ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกรองอากาศลดลง

✨ทำความสะอาดเครื่องกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ แผ่นกรองอากาศที่สกปรกจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกรองอากาศลดลง ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

✨เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด แผ่นกรองอากาศที่หมดอายุการใช้งานจะไม่สามารถกรองอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด

✨การดูแลเครื่องกรองอากาศอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เครื่องกรองอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

 

Go to top