ข่าวสารล่าสุด

2024.02.12

ท่องเที่ยว

เหตุผลที่ห้ามนำ Power bank มากกว่า 32000mAh ขึ้นเครื่องบิน

 

Power bank หรือแบตเตอรี่สำรอง จัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอยู่ภายใน แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสามารถเกิดการลัดวงจรได้หากได้รับความร้อนสูงหรือแรงกระแทกอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดการลุกไหม้ได้

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ กำหนดให้ Power bank ที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32000mAh หาก Power bank มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 32000mAh จะไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินในทุกกรณี

เหตุผลที่ห้ามนำ Power bank มากกว่า 32000mAh ขึ้นเครื่องบิน มีดังนี้

✨เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ หาก power bank เกิดลัดวงจรหรือระเบิดภายในห้องโดยสารเครื่องบิน อาจทำให้เกิดไฟไหม้และอันตรายต่อผู้โดยสารและลูกเรือได้

✨เพื่อป้องกันการก่อการร้าย Power bank สามารถนำมาประกอบเป็นระเบิดได้ หากผู้ก่อการร้ายนำ Power bank ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องบิน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินและผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถนำ Power bank ขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32000mAh ขึ้นเครื่องได้ โดยจะต้องนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าถือติดตัว ห้ามใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน นอกจากนี้ ผู้โดยสารควรตรวจสอบกฎระเบียบการบินของแต่ละสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

 

Go to top