ข่าวสารล่าสุด

2024.03.28

Storage

หลักการทั่วไปสำหรับการจัดเก็บสารเคมีภายในอาคาร

หลักการทั่วไปสำหรับการจัดเก็บสารเคมีภายในอาคาร

       การจัดเก็บสารเคมีในอาคารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสารเคมีสามารถเป็นอันตรายและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลได้ ดังนั้นการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

 


 

หลักการทั่วไปสำหรับการจัดเก็บสารเคมีภายในอาคาร

➢ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสาร : หลังจากทราบคุณสมบัติของสารเคมีแล้ว ควรกำหนดว่าจะเก็บสารนั้นไว้ในห้องเก็บสารแบบใด

➢ สถานที่เก็บ : สถานที่เก็บสารเคมีต่างๆควรเป็นพื้นที่ปิดมิดชิดภายในอาคาร ถ้าเป็นสารเคมีที่สามารถระเบิดได้ควรอยู่ฟห่างชุมชน โดยควรมีฝาผนังที่ทนไฟและสามารถล็อคได้อย่างปลอดภัย และควรมีป้ายบอกเพื่อระบุสถานที่เก็บสารเคมีอย่างชัดเจน 

➢ การควบคุมสภาพแวดล้อม : สถานที่เก็บสารเคมีควรมีอากาศเย็นและแห้ง และควรมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีเพื่อลดความชื้น และไม่ควรให้แดดส่องเข้าถึง

➢ ความแข็งแรง : ชั้นวางสารเคมีควรมีความแข็งแรงและมั่นคง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนที่อาจทำให้สารเคมีรั่วไหลหรือร่วงหล่นได้และยังเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

➢ ติดป้ายกำกับ : ภาชนะที่ใช้ในการจัดเก็บสารเคมีควรมีป้ายระบุชื่อที่ชัดเจนและบอกถึงความอันตรายและข้อควรระวังต่างๆ และควรทนทานต่อการแตกหรือรั่ว

➢ การเก็บสารเคมีที่ใหญ่และหนัก : สารเคมีที่มีขนาดใหญ่และหนักควรจัดเก็บในพื้นที่ที่ต่ำ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการนำไปใช้งาน

➢ จัดเรียงลำดับ : ควรจัดเก็บสารเคมีตามลำดับการเข้ามาก่อนหลัง และต้องใช้สารก่อนหมดอายุเพื่อป้องกันอันตราย และสารเคมีที่หมดอายุควรทำลายทันที

➢ การเตรียมการในกรณีฉุกเฉิน : ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย และเครื่องมือปฐมพยาบาลให้พร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยทั่วไป

 


 

       การจัดเก็บสารเคมีในอาคารเป็นเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากสารเคมีบางชนิดอาจมีความอันตรายและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลได้ ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักการและวิธีการที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

Go to top