ข่าวสารล่าสุด

2024.05.30

Storage

ของต้องห้ามที่ไม่ควรเก็บไว้ในห้องเก็บของ

ห้องเก็บของเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่ช่วยให้บ้านของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยการเก็บสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยหรือของที่ต้องการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บสิ่งของในห้องเก็บของก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยเช่นกัน เพราะมีของบางประเภทที่ไม่ควรนำมาเก็บไว้ในห้องเก็บของ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวบ้าน สิ่งของอื่นๆ หรือแม้กระทั่งสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

สิ่งที่ไม่ควรนำมาเก็บไว้ในห้องเก็บของ

• ของที่เน่าเสียง่าย🍙 : อาหาร ยา และเครื่องสำอาง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้ในห้องเก็บของ เพราะความร้อนและความชื้นสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้เสียหายได้ง่าย อาจดึงดูดแมลงและสัตว์ต่างๆ เข้ามาในห้องเก็บของได้

• ของที่ติดไฟหรือระเบิดได้☣️ : วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน สีทินเนอร์ ก๊าซหุงต้ม และดอกไม้ไฟ เป็นสิ่งต้องห้ามในห้องเก็บของ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และอาจเป็นอันตรายต่อห้องเก็บของข้างเคียงด้วย

• ของมีค่า💰 : ของมีค่า เช่น เครื่องประดับ เงินสด เอกสารสำคัญ ไม่ควรเก็บไว้ในห้องเก็บของ เพราะอาจสูญหายหรือถูกขโมยได้ง่าย ควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ตู้เซฟ ธนาคาร หรือห้องเก็บของให้เช่า (Self-Storage)

• สิ่งมีชีวิต🐱 : ห้องเก็บของไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาสิ่งมีชีวิต พืชและสัตว์ไม่สามารถอาศัยอยู่ในห้องเก็บของได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในห้องเก็บของไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้

» ดังนั้นการทำความเข้าใจว่าสิ่งของประเภทใดบ้างที่ไม่ควรเก็บไว้ในห้องเก็บของ จะช่วยให้คุณจัดการพื้นที่เก็บของได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ห้องเก็บของเป็นพื้นที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของ และไม่เป็นแหล่งสะสมของปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคุณ «

บทความอื่นๆ

ไอเดียเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในห้องเก็บของ

ป้องกันสัตว์และแมลงภายในห้องเก็บของ

“ห้องเก็บของ” ห้องที่ควรมีในที่พักอาศัย

Go to top