ข่าวสารล่าสุด

2024.03.05

Storage

รู้มั้ย!! เอกสารบัญชีต้องเก็บไว้กี่ปี ?

อ้างถึง เลขหนังสือ กค 0811(กม.04)/พ.17 ข้อหารือเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีระยะเวลาการเก็บเอกสาร กรมสรรพากร ได้ให้แนววินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 5 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติและตามมาตรา 14 ได้บัญญัติให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชีหรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ อธิบดีมีอำนาจกำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปีได้ ส่วนการเก็บรักษาเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87/3 กำหนดให้ ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือวันทำรายงาน แล้วแต่กรณี และในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีจะกำหนดให้เก็บและรักษาไว้เกิน 5 ปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 ปี

ที่มา : https://www.rd.go.th/25480.html

เอกสารบัญชีต้องเก็บไว้ถึง 5 ปี ต้องทำอย่างไร

สำหรับบริษัท หรือ ผู้ประกอบการที่ต้องการผู้ช่วยในการจัดเก็บเอกสารบัญชี CloudRoom  เราให้บริการจัดเก็บและดูแลเอกสารบัญชีที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม มีการดูแลรักษาอย่างดี มีระบบปรับอากาศ และควบคุมความชื้นตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  CloudRoom เราให้บริการจัดเก็บตามขนาดของของที่นำมาจัดเก็บตามจริง ตัวอย่างเช่น เอกสารบัญชีที่ถูกจัดเก็บในกล่อง ก็จะคิดราคาตามขนาดของกล่อง กว้าง x ยาว x สูง เก็บเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น จึงทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ห้องเก็บของโดยไม่จำเป็น 

 

วิธีการคิดราคาในการฝากเอกสารบัญชีไว้กับ CloudRoom

นอกจากนั้นแล้วเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บตามประกาศของสรรพากร ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการทำลายเอกสาร เพื่อทางซัพพอร์ตทีมจะได้อำนวยความสะดวกในการส่งเอกสารเพื่อทำลายโดยบริษัทพันธมิตรของเราที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับรอง ISO9001 โดยหลังจากที่ดำเนินการการทำลายเอกสารสำคัญแล้ว ทางบริษัทจำทำการออกเอกสารใบรับรองการทำลายเอกสารให้ด้วย 

เรียกว่าใช้บริการเก็บเอกสารกับ CloudRoom แล้ว ครบ จบ ในที่เดียว 

ผู้เขียน : blume

Go to top