ข่าวสารล่าสุด

2024.04.20

Tips and Tricks

สิ่งของที่ควรทิ้งเพื่อแก้ปัญหาบ้านรก

สิ่งของที่ควรทิ้งเพื่อแก้ปัญหาบ้านรก

การคัดแยกและกำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ออกจากบ้านเป็นวิธีการง่ายๆในการรักษาความสะอาดเรียบร้อย ป้องกันปัญหาบ้านรกรุงรัง และมีพื้นที่อยู่อาศัยที่สะอาด น่าอยู่มากขึ้น

• ของที่เสื่อมสภาพหรือของหมดอายุ

ของที่เสื่อมสภาพหรือของหมดอายุ

สิ่งของที่ใช้งานมานานจนเสื่อมสภาพ ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน ควรนำไปทิ้งทันที เช่น อาหารที่หมดอายุในตู้เย็น พวกเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบทำอาหารต่างๆภายในครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้อีก โซฟาหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดหักพังจนซ่อมแซมไม่ได้ สิ่งของเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้บ้านดูรกรุงรัง แต่ยังอาจเป็นแหล่งสะสมฝุ่น เชื้อรา และกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย

• เสื้อผ้า

เสื้อผ้า

เสื้อผ้าที่คุณไม่ได้สวมใส่มาเป็นเวลานานหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว ก็ถือเป็นสิ่งของที่ควรได้รับการคัดแยกและนำไปบริจาคหรือทิ้งทิ้ง การเก็บสะสมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้จะทำให้ตู้เสื้อผ้าแน่น และเพิ่มภาระในการดูแลรักษาให้มากขึ้น อีกทั้งยังอาจส่งผลให้บ้านดูรกรุงรังได้

• กล่องเปล่า

กล่องเปล่า

กล่องกระดาษลังกล่องเปล่าจากการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือของใช้ต่างๆ มักจะถูกทิ้งไว้สะสมในบ้านจนกลายเป็นขยะรก ถ้าคุณไม่ได้มีแผนการนำกล่องเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ก็ควรนำไปทิ้งหรือรีไซเคิลทันทีเพื่อให้บ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

• ของที่มีคุณค่าทางใจ

ของที่มีคุณค่าทางใจ

แม้ว่าของบางอย่างอาจมีคุณค่าทางจิตใจ แต่หากคุณมีของประเภทนี้มากเกินไป มันก็อาจกลายเป็นขยะรกและทำให้บ้านดูรกรุงรังได้เช่นกัน ดังนั้นอาจต้องมีการคัดแยกของที่มีความหมายต่อคุณแค่บางส่วน และนำส่วนที่เหลือไปบริจาครวมกับของชิ้นอื่นๆ เพื่อไม่ให้สะสมจนเกินไป

Go to top