ข่าวสารล่าสุด

2024.06.14

สิ่งแวดล้อม

จะทำอย่างไรกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า?

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีวงจรชีวิตที่สั้นลง ทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-waste เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเผา การฝังกลบ หรือการทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป ล้วนส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง

อันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์

☠️ สารเคมีอันตราย : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสารเคมีอันตรายหลายชนิดที่เป็นส่วนประกอบ เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม และสารหนู ซึ่งสารเหล่านี้สามารถปนเปื้อนในดินและน้ำได้เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกทิ้งหรือกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี การปนเปื้อนของสารเคมีเหล่านี้ในดินและน้ำส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์อย่างร้ายแรง

☠️ มลพิษทางอากาศ : การเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแยกโลหะมีค่าเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยสารเคมีและโลหะหนักหลายชนิด เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียม และสารหนู เมื่อถูกเผาไหม้ สารเหล่านี้จะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศในรูปของฝุ่นละอองและก๊าซพิษ

☠️ การสูญเสียทรัพยากร : การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกวิธีทำให้เราสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดมีส่วนประกอบที่มีค่า เช่น ทองแดง ทอง เงิน แพลเลเดียม และโลหะหายากอื่นๆ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ นอกจากนี้การขุดและสกัดแร่ใหม่เพื่อผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

ทางเลือกในการกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า

✅ บริจาค : อุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ขาดแคลน การบริจาคให้กับองค์กรการกุศล โรงเรียนหรือผู้ที่ต้องการ เป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น

✅ ขาย : อุปกรณ์ที่ยังใช้ได้หรือสภาพดีและมีมูลค่า สามารถขายให้ร้านรับซื้อของเก่า หรือขายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ขายของมือสอง หรือกลุ่มในโซเชียลมีเดีย

✅ รีไซเคิล : หากอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว การนำไปรีไซเคิลนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้

✅ จัดเก็บ : ถ้าอุปกรณ์ยังมีคุณค่าทางจิตใจหรือคุณยังไม่พร้อมที่จะทิ้ง แต่ที่บ้านของคุณไม่มีพื้นที่มากพอที่จะเก็บ สามารถนำไปจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ห้องเก็บของส่วนตัว เป็นต้น

การเลือกวิธีการกำจัดที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับสภาพของอุปกรณ์และความพร้อมของโครงการหรือบริการต่างๆในพื้นที่ของคุณ การกำจัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่าอย่างถูกวิธีเป็นความรับผิดชอบของทุกคน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทความอื่นๆ

• นำถ่านออกก่อนฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• การจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

• การจัดการสิ่งของในบ้าน

 

 

 

 

 

Go to top